വിതുര: ശക്തമായ മഴപെയ്തതോടെ പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിലാണ് മലയോരമേഖല. വിതുര, തൊളിക്കോട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ പലയിടത്തും പനി ബാധിച്ചു തുടങ്ങി. ഈ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. കടുത്ത വേനലിനു ശേഷമെത്തിയ മഴയാണെന്നതും പ്രശ്നത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം പനിയുൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങൾ പ്രദേശത്ത് പടർന്നു പിടിച്ചിരുന്നു.

നിരവധി ആദിവാസി ഊരുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പഞ്ചായത്തുകളാണ് വിതുരയും തൊളിക്കോടും. വിതുരയിലെ ആനപ്പാറ, കല്ലൻകുടി, മണലി, നെട്ടയം, അല്ലത്താര തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ അനേകംപേരാണ് കഴിഞ്ഞവർഷം ചികിത്സ തേടിയെത്തിയത്. വിദ്യാർഥികളാണ് ഏറെ ദുരിതമനുഭവിച്ചത്. ഓരോ ഊരുകളിലും അസുഖങ്ങൾ അതിവേഗമാണ് പടർന്നത്. തൊളിക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ ചെട്ടിയാംപാറ, ചെരുപ്പാണി തുടങ്ങിയ ഊരുകളിലെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഇവിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ പോലുമില്ലാത്തത്‌ അസുഖബാധിതരെ യഥാസമയം ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ തടസ്സമാകുന്നു എന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്.

പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. വീട്ടുപരിസരത്തും പുരയിടത്തിലെ റബ്ബർ ചിരട്ടകളിലും കെട്ടിനിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കൊതുകു വളരുന്നതാണ് പ്രധാനപ്രശ്നം. ചിരട്ടകൾ കമഴ്ത്തി വയ്ക്കാത്തതിനാൽ പലയിടത്തും മാസങ്ങളായി മലിനജലം കെട്ടിനിൽക്കുന്നതായി ആക്ഷേപമുണ്ട്. ഓടകളിൽ മാലിന്യം അടിഞ്ഞുകൂടിയതാണ് മറ്റൊരുപ്രശ്നം. പ്രധാന ജങ്ഷനുകളിലുൾപ്പെടെ ഇതാണ് അവസ്ഥ.

വീടുകളിൽനിന്നും കച്ചവടസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള മാലിന്യങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ അടിയുന്നത്. പ്രദേശത്തെ ഓടകളിൽ പലതും കൊതുകിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്. പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രതിരോധ ബോധവത്കരണ പരിപാടികൾ എല്ലാ മേഖലകളിലുമെത്തിയില്ല എന്ന പരാതി മുൻവർഷങ്ങളിൽ വ്യാപകമായിരുന്നു. റോഡിന്റെ വശങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇവ പ്രാവർത്തികമായതെന്നാണ് ആക്ഷേപം. തോട്ടംമേഖലകൾ ഏറെയുള്ള പഞ്ചായത്തുകളാണ് വിതുരയും തൊളിക്കോടും. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ബോധവത്കരണ പരിപാടികൾ ഏറെ ആവശ്യം. റോഡുവക്കുകളിലെ മാലിന്യനിക്ഷേപവും ഒരു പരിധിവരെ പകർച്ചവ്യാധികൾക്കു കാരണമാകുന്നു.

ആരോഗ്യമേഖല കാര്യക്ഷമമാകണം

പകർച്ചവ്യാധികൾ പകർന്നുപിടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പഞ്ചായത്തുകളിലെ ആരോഗ്യമേഖലയുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. വിതുര താലൂക്കാശുപത്രി, തൊളിക്കോട്, മലയടി എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഏറെ മെച്ചപ്പെടേണ്ടത്.

ചികിത്സാസൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറെ പരാതിയുയർന്നിരുന്നു. ആദിവാസിമേഖലയിലുൾപ്പെടെ പനിമരണങ്ങളും നടന്നു. ഡോക്ടർമാരുടെയും മറ്റു ജീവനക്കാരുടെയും സേവനം ഉറപ്പാക്കുക, ചികിത്സാസൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചെപ്പെടുത്തുക, കിടത്തിച്ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുക തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് ആരോഗ്യമേഖലയിൽ പരിഹരിക്കാനുള്ളത്.