ബാലരാമപുരം : സി.പി.എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുടവൂർപ്പാറ ജങ്‌ഷനിൽ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

പി.ടൈറ്റസ് അധ്യക്ഷനായി. ഐ.ബി.സതീഷ് എം.എൽ.എ., ജില്ലാപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡി.സുരേഷ്‌കുമാർ, ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി.മല്ലിക, പാറക്കുഴി സുരേന്ദ്രൻ, വി.മുരളീധരൻ നായർ, ബാലരാമപുരം ശശി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.