നെടുമങ്ങാട് : വർഷങ്ങളായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ബോണക്കാട് മഹാവീർ പ്ലാന്റേഷനിലെ ഉൾപ്പെടെ ഒരു വിഭാഗം തോട്ടം തൊഴിലാളികളെ പങ്കാളികളാക്കി നടപ്പാക്കുന്ന തോട്ടം തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം രൂപവത്കരണം തൊഴിലാളികളുടെ രക്ഷയ്ക്കല്ലെന്ന് ഐ.എൻ.ടി.യു.സി. ആരോപിച്ചു.

യഥാർഥ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്ന് തൊഴിലാളികളെ വഴിതിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെന്ന് കേരള പ്ലാന്റേഷൻ ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി.ആർ.പ്രതാപൻ പറഞ്ഞു. ബോണക്കാട് തോട്ടം ഏറ്റെടുക്കാൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്ലാന്റേഷനെയൊ, പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷനെയൊ, തോട്ടത്തിന്റെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനെയൊ ചുമതലപ്പെടുത്തണമെന്ന മുൻ സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ജലരേഖയായി മാറുകയാണ്.

ഇടതുസർക്കാർ തോട്ടം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിയെ സഹകരണസംഘം ഉണ്ടാക്കി ദുർബ്ബലപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. തൊഴിലാളികളുടെ മറവിൽ തോട്ടം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി ദുർബ്ബലപ്പെടുത്താനുമുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തെ ഐ.എൻ.ടി.യു.സി. അനുകൂലിക്കില്ല.

ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ.തങ്ക ദുരൈ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. അനിരുദ്ധൻ നായർ, ജയൻ പ്രകാശ്, ഡി.അജയകുമാർ, ശകുന്തള, ഡി.ഖനി, എ.സെൽവരാജ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.