1. വൈഷ്ണവി ആർ., 2. മയൂരി നായർ എച്ച്‌., 3. ഗ്രീഷ്‌മ വി.എം., 4. ഹരീൻ എ.പി., 5. അരുണിമ ദേവരാജ്‌, 6. സഞ്ജന മനോജ്‌ പിള്ള, 7. കരീന ഡി. ഷാ, 8. ഷെബാലിനി ബി., 9. നന്ദന എ., 10. പൂജ ജെ.ആർ., 11. എസ്‌.അദ്വൈത, 12. നന്ദന കെ.എസ്‌., 13. ശില്പ ലിൻഡേസ്‌, 14. മാളവിക ബി.വിനോദ്‌, 15. രേഷ്‌മ രമേഷ്‌, 16. സാഹ്‌ലത്ത്‌ ജവാദ്‌, 17. സ്നേഹ കൃഷ്ണ, 18. റിച്ച മാത്യു, 19. ഷഹാന ബി.ഫൈസൽ, 20. വൈഷ്‌ണ എസ്‌.പി., 21. അർച്ചന നായർ എ., 22. ഫിമില ഷാജി, 23. നികിത ഹരി, 24. ആവണി പ്രസാദ്‌ ഡി.ജെ., 25. ജെ.ജെ.ആര്യ, 26 ജുവാന ജോബയ്‌, 27. ഫർഹ അൻസാർ, 28. നികിത സുജിത്ത്‌, 29. സുജാത എ., 30. ഷംലത്ത്‌ ജവാദ്‌, 31. അനാമിക എസ്‌.നായർ, 32 ആര്യ രാജ്‌, 33. എൻ.എസ്‌.അനഘ, 34. ലക്ഷ്‌മി മോഹൻ, 35. നവ്യ എസ്‌.ബിനു, 36. ദിയ നായർ ഡി.പി., 37. കൃഷ്ണ പി., 38. മേരി ഏഞ്ചൽ പ്രജേഷ്‌, 39. പവിത്ര എസ്‌., 40. റിയ മറിയ ഫിലിപ്പ്‌, 41. കോപാൽ റാവത്ത്‌, 42. ഭാഗ്യ പ്രവീൺ, 43. ചൈതന്യ സുബ്രഹ്മണ്യം, 44. ലക്ഷ്മിപ്രിയ വി., 45. ഷെഹിന എസ്‌., 46. ബി.ആർ.നേഹ, 47. അസ്ത മോഹൻ, 48. നിധി കെ.അനിൽ, 49. സൗപർണിക സുനിൽ എം., 50. ഗൗരി കെ.അനി, 51. നൈല എൻ.സലിം, 52. അദീതി എൽ., 53. വി.ബി. അനഘ, 54. ഫെമിയ തോമസ്‌, 55. സോനു പി.എസ്‌., 56. സിദ്ധിത എസ്‌.ദീപു, 57. ജെ.എച്ച്‌.നന്ദിനി, 58. മീര കമീല (ഹോളി ഏഞ്ചൽസ്‌ സ്കൂൾ)