:വർക്കല ജനാർദനപുരം വല്ലഭൻ ഓഡിറ്റോറിയം: ജൂനു ശ്രീനിവാസൻ സുഹൃദ് വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഡ്വ. ജൂനു ശ്രീനിവാസൻ അനുസ്മരണം. ഉദ്ഘാടനം വി.ജോയി എം.എൽ.എ. വൈകീട്ട് 5.00.