കൊച്ചി: ഉപയോക്താക്കളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിനായി റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചും പുതിയ ഓഫറുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ച് റിലയന്‍സ് ജിയോ. 98 രൂപയുടെ പുതിയ പ്ലാനാണ് ജിയോ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൗജന്യ കാളുകളും അണ്‍ലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റയും 28 ദിവസം വാലിഡിറ്റിയുള്ള ഈ  പ്ലാനിന്റെ  പ്രത്യേകതയാണ്. 

ജിയോയുടെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ പ്രതിദിനം ഒരു ജിബി ലഭിക്കുന്ന പാക്കുകളും ഒന്നര ജിബി പാക്ക് ആയി  വര്‍ധിപ്പിച്ചു. നിലവിലുള്ള എല്ലാ 1.5 ജിബി പാക്കുകളും രണ്ട് ജിബി പാക്ക് ആയി  ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

ജിയോയുടെ സുപ്രധാനമായ 399 രൂപാ പ്ലാനില്‍ ഇനി മുതല്‍ 84  ദിവസത്തേക്ക് സൗജന്യ കോളുകള്‍, പ്രതിദിനം 1.5 ജി ബിയുടെ ഡാറ്റ, പരിധിയില്ലാത്ത എസ്എംഎസ്, ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ സബ്സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ എന്നിവയും ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കും.  

ജനുവരി 26 മുതല്‍ പുതിയ താരിഫുകള്‍ നിലവില്‍ വരും. വിപണിയിലെ താരിഫ് ആധിപത്യം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനൊപ്പം പ്രീമിയം ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വിപണിയിലെ മികച്ച താരിഫുകള്‍ ഉറപ്പു വരുത്തുക കൂടിയാണ് ജിയോ. നിലവില്‍ മറ്റു ഏതൊരു താരിഫിനെക്കാളും 50 രൂപ കുറവും ഡാറ്റാ ഇനത്തില്‍ 50  ശതമാനം വര്‍ധനവുമാണ് വിവിധ ജിയോ പ്ലാനുകളിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കു ലഭിക്കുന്നത്.