ന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരിലൊരാളായ കമലാദാസിന് ആദരമര്‍പ്പിച്ച് ഗൂഗിള്‍ ഡൂഡില്‍. കമലാദാസിന്റെ ആത്മകഥയായ 'എന്റെ കഥ' ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദിവസമായതിനാലാണ് മലയാളികളുടെ പ്രിയ സാഹിത്യകാരിക്ക് ഗൂഗിള്‍ ഡൂഡിലിലൂടെ ആദരമര്‍പ്പിച്ചത്. മഞ്ജിത് താപ്പ് എന്ന കലാകാരനാണ് ഈ ഡൂഡില്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തത്. 1973ല്‍ മലയാളത്തിലാണ് എന്റെ കഥ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. 

'ഏത് ഭാഷയിലായാലും എത് വിഭാഗത്തിലുള്ളതായാലും കമലാദാസിന്റെ കൃതികള്‍ക്കും ജീവിതത്തിനും നിര്‍ഭയത്വവും പരിവര്‍ത്തന ശേഷിയുമുണ്ടായിരുന്നു. ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്ന പേര് അവഗണിച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പേരുകള്‍ സ്വീകരിച്ചും സ്വന്തം നിലയില്‍ ജീവിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച വ്യക്തിയാണ് അവര്‍' ഡൂഡിലിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പില്‍ ഗൂഗിള്‍ പറയുന്നു. 

കമലാദാസിന്റെ കുട്ടിക്കാലവും വിവാഹജീവിതവും അതിന് ശേഷമുള്ള സംഭവങ്ങളുമെല്ലാം ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നതാണ് ആത്മകഥ. മലയാളത്തില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ 'എന്റെ കഥ' പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷ് ഉള്‍പ്പടെ 15 ഭാഷകളിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അവരുടെ തുറന്നുപറച്ചിലുകള്‍ നിരവധി വിവാദങ്ങള്‍ക്കും ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും വഴിമരുന്നിട്ടു.