ചൊവ്വയില്‍നിന്ന് പുതിയ സെല്‍ഫിയെത്തി. അവിടെ പര്യവേക്ഷണം തുടരുന്ന 'ക്യൂരിയോസിറ്റി' വാഹനമാണ് പുതിയ സെല്‍ഫി അയച്ചത്. 

 

ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ രണ്ടുമീറ്റര്‍ നീളമുള്ള യന്ത്രക്കരമുപയോഗിച്ചാണ് സെല്‍ഫിയെടുത്തത്. ഒറ്റ ചിത്രമല്ല, 92 ദൃശ്യങ്ങള്‍ തുന്നിച്ചേര്‍ത്താണ് പുതിയ സെല്‍ഫി തയ്യാറാക്കിയത്. 

 

പാറ തുരന്ന് സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ക്യൂരിയോസിറ്റി പകര്‍ത്തിയത്. ഗ്രഹപ്രതലത്തില്‍ മൗണ്ട് ഷാര്‍പ്പിലുള്ള മരിയാസ് പാസ് പ്രദേശത്താണ് ക്യൂരിയോസിറ്റിയുള്ളത്. ആ പ്രദേശത്തന്റെ ദൃശ്യമാണ് സെല്‍ഫിയില്‍ കാണുന്നത്. 

 

Curiosity rover

 

ഇതിന് മുമ്പ് ക്യൂരിയോസിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ള സെല്‍ഫികളെല്ലാം താഴ്ന്ന ആംഗിളുകളില്‍ നിന്നുള്ളതാണ്. അതില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവിട്ട സെല്‍ഫി. 

 

വിശകലനം ചെയ്യാന്‍ 'ബക്ക്‌സ്‌കിന്‍' ( Buckskin ) പാറ തുരക്കുന്നതിനിടെയാണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഈ സെല്‍ഫിയെടുത്തത്. ഇത് ഏഴാമത്തെ പാറയാണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി തുരക്കുന്നത്.