മേരിക്കന്‍ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജന്‍സി നാസയുടെ പെര്‍സിവറന്‍സ് റോവര്‍ വിജയകരമായി ചൊവ്വയിലിറക്കാന്‍ ഗവേഷകര്‍ക്ക് സാധിച്ചു. അതിസങ്കീര്‍ണമായ ലാന്റിങ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം റോവര്‍ ശേഖരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ക്കും വിവരങ്ങള്‍ക്കുമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രലോകം. 

റോവര്‍ ചൊവ്വയിലിറങ്ങിയതിന് ശേഷം നാസ പുറത്തുവിട്ട ചില ചിത്രങ്ങളാണ് താഴെ----

Mars Perseverance
Photo: NASA

ഫെബ്രുവരി 18ന് റോവര്‍ ചൊവ്വയില്‍ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് ആദ്യമയച്ച ചിത്രം. റോവറിന്റെ ഹസാര്‍ഡ് ക്യാമറകളിലൊന്നാണ് ഈ ചിത്രം പകര്‍ത്തിയത്.

Mars Perseverance
Photo: NASA

നാസ പുറത്തുവിട്ട പെര്‍സിവറന്‍സില്‍ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ചിത്രം, മുകളിലെ ചിത്രത്തിന്റെ വ്യക്തതയുള്ള കളര്‍ ചിത്രമാണിത്‌

 

Mars Perseverance
Photo: NASA


റോവര്‍ ചൊവ്വയിലിറക്കുന്ന അവസാന നിമിഷങ്ങളില്‍ പകര്‍ത്തിയ ചിത്രം

Mars Perseverance
Photo: NASA

ചൊവ്വയിലിറങ്ങിയ റോവറിന്റെ ചക്രം, ഉപരിതലത്തിലെ പാറകളും മണ്ണും കാണാം.

Mars Perseverance
Photo: NASA

ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണപഥത്തില്‍ നിന്ന് മാര്‍സ് റെക്കൊനൈസന്‍സ് മിഷന്റെ ഹൈറൈസ് ക്യാമറ പെര്‍സിവറന്‍സ് റോവര്‍ ചൊവ്വയിലിറങ്ങുന്നത് പകര്‍ത്തിയപ്പോള്‍.

Content Highlights: Mars Perseverance Rover images nasa