സെര്‍ച്ച് എന്‍ജിനുകളില്‍ ഏറ്റവും ജനപ്രിയം ഗൂഗിളാണെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാം. ഗൂഗിളില്‍ ആളുകള്‍ തിരയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ബിസിനസ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള വിവരങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഗൂഗിളിലെ തിരയല്‍ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ 2006 മെയ് മാസത്തില്‍ ഗൂഗിള്‍ തുടങ്ങിയ സേവനമാണ് ഗൂഗിള്‍ ട്രെന്‍ഡ്സ്. ഈ വര്‍ഷം പതിനഞ്ചാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഗൂഗിള്‍ ട്രെന്‍ഡ്‌സ്.

നിശ്ചിത കാലയളവുകളില്‍ ലോകത്തെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ആളുകളുടെ ഗൂഗിളിലെ തിരയല്‍ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് ഉള്‍ക്കാഴ്ച നല്‍കുന്ന ഈ സേവനം ബിസിനസ് ലോകത്തിന് വലിയ സാധ്യതകളാണ് തുറന്നു കാട്ടിയത്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ, വിവിധ മേഖലകളിലെ, വിവിധ കാലങ്ങളിലെ തിരച്ചില്‍ പ്രവണത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തങ്ങള്‍ക്കനുകൂലമായ ബിസിനസ് തന്ത്രങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുത്താന്‍ ബിസിനസ് ലോകത്തിന് ഈ സേവനം വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടു. ഇതു തന്നെയായിരുന്നു ഗൂഗിളിന്റെ ഉദ്ദേശ്യവും.

2006 മെയ് മാസത്തിലാണ് സേവനമാരംഭിച്ചതെങ്കിലും 2004 മുതല്‍ക്കുള്ള തിരച്ചില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ട്രെന്‍ഡ്‌സില്‍ ലഭ്യമാണ്.

ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവില്‍ ഗൂഗിളില്‍ നടക്കുന്ന ആകെ തിരയലുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ഒരു പ്രത്യേക പദം (Key word) എത്ര തവണ ഗൂഗിളില്‍ തിരയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന കണക്കുകള്‍ ആണ് ഗൂഗിള്‍ ട്രെന്‍ഡ്സ് വഴിഉപയോക്താവിനു ലഭിക്കുന്നത്.

സമയത്തെയും സ്ഥലത്തെയും മുന്‍നിര്‍ത്തി സെര്‍ച്ച് വിവരങ്ങളെ ക്രമാനുസരണമാക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ട്രെന്‍ഡ്‌സ് ഡാറ്റ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. രണ്ട് പദങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം ഇത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലെ മൊത്തം തിരയല്‍ അളവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നാം നല്‍കുന്ന പദം / പദങ്ങള്‍ ആ കാലയളവില്‍ അതേ സ്ഥലത്ത് എത്ര കണ്ട് തിരയപ്പെട്ടു എന്ന ആപേക്ഷിക വിവരമാണ് ട്രെന്‍ഡ്‌സ് നല്‍കുന്നത്. എളുപ്പത്തിനായി ഈ അളവുകളെ 0 മുതല്‍ 100 വരെയുള്ള ഒരു മാനകത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് നല്‍കുന്നത്. ഒരേ തിരയല്‍ താത്പര്യം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലെ യഥാര്‍ത്ഥ തിരയല്‍ വ്യാപ്തം തുല്യമായിരിക്കില്ല എന്ന ഒരു ന്യൂനത ഇവിടെയുണ്ട്. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നടന്നിട്ടുള്ള തിരച്ചിലുകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലേയും വ്യത്യസ്തമാവാം.

ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിലെയും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെയും ആളുകള്‍ സിനിമയെ കുറിച്ച് തിരയുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. 2020 ല്‍ കേരളത്തില്‍ ആകെ നടന്ന തിരയല്‍ ഒരു ലക്ഷവും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലേത് പത്തുലക്ഷവുമാണെന്നിരിക്കട്ടെ. കേരളത്തില്‍ സിനിമയെക്കുറിച്ച് 10,000 തിരച്ചിലുകള്‍ ഉണ്ടായപ്പോള്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലത് ഒരു ലക്ഷമാണെന്നും വിചാരിക്കുക. എങ്കില്‍ സിനിമ എന്ന പദത്തിന്റെ സെര്‍ച്ച് താത്പര്യം ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലേയും ഒന്നു തന്നെയായിരിക്കും. എന്നാല്‍ ഇവിടെ യഥാര്‍ത്ഥ തിരയല്‍ വ്യാപ്തം വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് പതിനായിരവും ഒരു ലക്ഷവുമാണ്.

ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയില്‍ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം തിരയുന്നതിന് ആളുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ പദങ്ങളുടെ താരതമ്യവും ട്രെന്‍ഡ്‌സില്‍ സാധ്യമാവും. ഉദാഹരണത്തിന് മലയാള സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഗൂഗിളില്‍ തിരയാന്‍ movie, cinema, film, padam എന്നിവയില്‍ ഏതു പദമാണ് കേരളീയര്‍ക്ക് താത്പര്യം എന്നറിയാന്‍ ട്രെന്‍ഡ്‌സ് ഉപയോഗിക്കാം. ഒരേ സമയം അഞ്ച് പദങ്ങള്‍ വരെ ഇങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യാം.

ഗൂഗിളിലെ മൊത്തം തിരയല്‍ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ട്രെന്‍ഡ്‌സ് ഡാറ്റ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിലും ഓട്ടോമേറ്റഡ് സെര്‍ച്ച് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ഗൂഗിളിന് ഇക്കാര്യത്തില്‍ തടസ്സമാവുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും സെര്‍ച്ചിലെ തനി പകര്‍പ്പുകളും വളരെ കുറച്ച് ആളുകള്‍ മാത്രം തിരയുന്ന വിവരങ്ങളും മറ്റും ഒഴിവാക്കി ട്രെന്‍ഡ്‌സ് ഡാറ്റയോടെ പരമാവധി നീതി പുലര്‍ത്താന്‍ ഗൂഗിള്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

ഗൂഗിളില്‍ ലോകം എന്തിനെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് തിരയുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്താനായാല്‍ അത് വഴി ആളുകള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശരിയായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ തേടാന്‍ കഴിയും. അതവരുടെ വ്യാപാര വിജയത്തിനും കാരണമാകും.

ആളുകളില്‍ വന്നിരിക്കുന്ന അഭിരുചി മാറ്റങ്ങള്‍ പോലും ഗൂഗിള്‍ ട്രെന്‍ഡ്സ് വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയും. മെയ് 2006 ഇല്‍ അമേരിക്കയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ തിരഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങള്‍ ഡാവിഞ്ചി കോഡ്, ഹാരി പോട്ടര്‍ എന്നിവയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 2021 ഇല്‍ അത് ദ ഹാന്‍ഡ്മെയിഡ്സ് ടെയില്‍, ഗെയിം ഓഫ് ത്രോണ്‍സ് ആണ്.

ഗൂഗിള്‍ ട്രെന്‍ഡ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളാണ് ബെല്‍ജിയം, സൗത്ത് കൊറിയ, മൊറോക്കോ, ഇസ്രായേല്‍, ഇന്തോനേഷ്യ. ഇന്ത്യക്കു പത്തൊന്‍പതാം സ്ഥാനമാണ്. പാകിസ്ഥാന്‍ നമ്മളെക്കാള്‍ മുന്നില്‍ പത്താം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.

ഇതില്‍ തന്നെ ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നഗരങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്താല്‍ ബ്രസെല്‌സ്, സിയോള്‍, സാന്‍ ഫ്രാന്‍സികോ, ന്യൂയോര്‍ക്, ബാര്‍സിലോണ എന്നീ നഗരങ്ങളാണ് ഗൂഗിള്‍ ട്രെന്‍ഡ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് കാണാം. ബാംഗളൂര്‍ പതിനാലാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. മുംബൈയും ചെന്നൈയും ഡല്‍ഹിയും ഹൈദരാബാദും പിന്നിലുണ്ട്.

ദേശീയതലത്തില്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കേരളം ആണ് ഗൂഗിള്‍ ട്രെന്‍ഡ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. തിരുവന്തപുരവും കൊച്ചിയും ആണ് ഇതില്‍ മുന്നില്‍. ടെക്‌നോപാര്‍ക്കിന്റെയും ഇന്‍ഫോപാര്‍ക്കിന്റെയും സാന്നിദ്ധ്യം ഇതിന് പിന്തുണയേകുന്നുണ്ടാവാം.

ട്രെന്‍ഡ്‌സിന്റെ പതിനഞ്ചാം പിറന്നാളാഘോഷ വേളയില്‍ കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ തിരച്ചില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നും അത് മെച്ചപ്പെട്ട വാണിജ്യ സാധ്യതകള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം.

Content Highlights: google trends 15th anniversary, search