സുഖദമീ സംഗീതം

World Music Day

TRIBUTE

വിടപറഞ്ഞ മഹാരഥന്മാരായ സംഗീത ഇതിഹാസങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു

ARTICLES

VIDEOS

'നന്നായി പാടുന്നുവെന്ന് കരുതി സിനിമയില്‍ അവസരം ലഭിക്കണമെന്നില്ല, അതിന് ഭാഗ്യം കൂടി വേണം'.

കെ.കെ ആദ്യമായി പാടിയ ആരും കേൾക്കാത്ത മലയാളം പാട്ട്.

ഹരീഷ് ശിവരാമകൃഷ്ണനുമായുള്ള അഭിമുഖം .

ദാസേട്ടന്റെ മാസ്മരികശബ്ദമാണ് എന്നെ പാട്ടുകളിലേക്കടുപ്പിച്ചത്

യൂവേഴ്സ് ട്രൂലി കെ എസ് ചിത്ര

പൊന്‍വെയില്‍മണിക്കച്ച വയലാറല്ലാതെ ആരെഴുതാന്‍?

മ്യൂസിക് വിത്ത് തൻവി രാം

ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം എനിക്ക്; ജോൺസൺ ഓർമയിൽ കൈതപ്രം

ഇന്റർവ്യൂ വിത്ത് ജോബ് കുര്യൻ

"ഒരു കൊടം പാറ്...ഒല്ലിയെടുത്താൽ ചൊല്ലാം..." ഹിറ്റ് ​ഗാനങ്ങൾ പിറന്ന വഴി പറഞ്ഞ് മൃദുല

ദി കേരളം ആന്തം

ജനങ്ങളുടെ കവിത ചലച്ചിത്രഗാനമാണ്!