• ഭൂമിയുടെ ന്യായവിലയില്‍ 10%വര്‍ധന
 • മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളുകളുടെ നികുതി കൂട്ടി
 • എല്ലാ ജില്ലകളിലും സ്‌കില്‍ പാര്‍ക്കുകള്‍
 • മരച്ചീനിയില്‍നിന്ന് വീര്യംകുറഞ്ഞ മദ്യം
 • റബ്ബര്‍ സബ്‌സിഡിക്ക് 500 കോടി
 • വിവരസാങ്കേതികമേഖലയ്ക്ക് 555 കോടി
 • കെ ഫോണ്‍ ജൂണില്‍ ആരംഭിക്കും
 • കെ-ഡിസ്‌കിന് 200 കോടി രൂപ
 • വിലക്കയറ്റം നേരിടാന്‍ 2000 കോടി
 • നാല് സയന്‍സ് പാര്‍ക്കുകള്‍ക്ക് 1000 കോടി
 • ഭൂപരിഷ്‌കരണ നിയമം ഭേദഗതിചെയ്യും
 • മരച്ചീനിയില്‍ നിന്ന് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം
 • റോഡുകള്‍ക്കും പാലങ്ങള്‍ക്കും 1207.23 കോടി രൂപ
 • കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി വികസനത്തിന് 1000 കോടി
 • 25 എക്കോ ഫ്രണ്ട്‌ലി ടൂറിസ്റ്റ് ഹബ്ബുകള്‍
 • 209 More Updates