എയ്ഡ്‌സ് പ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ചും എച്ച്.ഐ.വി അണുബാധ സൗജന്യ പരിശോധനകേന്ദ്രമായ ജ്യോതിസിനെക്കുറിച്ചും കേരള എയ്ഡ്‌സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ രശ്മി മാധവൻ സംസാരിക്കുന്നു.

എയ്ഡ്സ് - അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ