ഇനി ടിട്വന്റി രാവുകള്‍

ഐ.പി.എല്‍ പതിനൊന്നാം പതിപ്പിന് മുംബൈ വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ തുടക്കം. ഐ.പി.എല്‍ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍  ഫോട്ടോ കടപ്പാട്: ബിസിസിഐ

 

Untitled-12.jpg
ഇനി ടിട്വന്റി രാവുകള്‍
Untitled-13.jpg
ഇനി ടിട്വന്റി രാവുകള്‍
Untitled-14.jpg
ഇനി ടിട്വന്റി രാവുകള്‍
Untitled-15.jpg
ഇനി ടിട്വന്റി രാവുകള്‍
Untitled-16.jpg
ഇനി ടിട്വന്റി രാവുകള്‍
Untitled-17.jpg
ഇനി ടിട്വന്റി രാവുകള്‍
Untitled-18.jpg
ഇനി ടിട്വന്റി രാവുകള്‍
Untitled-19.jpg
ഇനി ടിട്വന്റി രാവുകള്‍
Untitled-20.jpg
ഇനി ടിട്വന്റി രാവുകള്‍
Untitled-21.jpg
ഇനി ടിട്വന്റി രാവുകള്‍
Untitled-22.jpg
ഇനി ടിട്വന്റി രാവുകള്‍
More from this section