കലിനിന്‍ഗാര്‍ഡ്: ഗ്രൂപ്പ് ബിയില്‍ സ്‌പെയിനിനെ മൊറോക്കൊ സമനിലയിൽ തളച്ചു. സ്കോർ: 2-2.

തത്സയമ വിവരണങ്ങൾ വായിക്കാം

LIVE BLOG STATISTICS LINE-UPS

Loading Live Blog..