വിഷുവിനേക്കുറിച്ച് സാധാരണ പറയുമ്പോഴെല്ലാം കണിക്കൊന്നയും വിഷുക്കണിയും മനസിലേക്ക് ഓടിയെത്തും. എന്നാല്‍ അങ്ങനെ മനസില്‍ സ്ഥാനം പിടിക്കാത്തതും എന്നാല്‍ ഒട്ടും ഒഴിവാക്കാന്‍ സാധിക്കാകത്തതുമായ ഒന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഫലമായ ചക്ക. വിഷുവിന് നിര്‍ബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വരിക്കച്ചക്ക.

വിഷു വിഭവങ്ങളില്‍ ചക്ക എരിശ്ശേരി, ചക്ക വറുത്തത് തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. എരിശ്ശേരിയില്‍ ചക്കയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ചേര്‍ത്തിരിക്കും. ഒരു മുഴുവന്‍ ചക്കച്ചുള, തൊലിയോട് കൂടിയ ചക്കക്കുരു, ചക്കയുടെ കൂഞ്ഞ്, ചക്ക മടല്‍, ചക്കയുടെ ഏറ്റവും പുറത്തേ മുള്ള് എന്നിവയും എരിശ്ശേരിയില്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കും.

വള്ളുവനാട് പ്രദേശങ്ങളില്‍ വിഷു ദിവസം കഞ്ഞി സദ്യയായിരിക്കും പ്രധാനം. വാഴപ്പോള വൃത്താകൃതിയില്‍ ചുരുട്ടി അതില്‍ വാഴയില വച്ച് പഴുത്ത പ്ലാവിലകൊണ്ടാണ് തേങ്ങ ചിരകിയിട്ട് കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നത്. ഇതിനു കൂടെ കഴിക്കാന്‍ ചക്ക എരിശ്ശേരിയും ചക്ക വറുത്തതും ഉണ്ടായിരിക്കും. മാത്രമല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യക്ക് ശേഷം ചക്കപ്രഥമനും ചിലയിടങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. 

ഓണസദ്യയില്‍ നിന്ന് വിഷുസദ്യക്കുള്ള വ്യത്യാസവും ഇതു തന്നെ. വിഷുവിന്റന്ന് കാലത്ത് കണാനുള്ള കണിയൊരുക്കുമ്പോഴും ചക്കയെ ഒഴിവാക്കാനാകില്ല, ചെറിയ ചെക്ക കണിയൊരുക്കാനുപയോഗിക്കുന്നു. തൊടികളില്‍ സമൃദ്ധമായി നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന കാലമായതുകൊണ്ടാകം ചക്ക വിഷുവില്‍ ആദ്യാവസാനം പ്രധാനിയായി മാറിയത്.

Content Highlights: Vishu Sadhya, Jack fruit, Hinduism, Kerala