റംസാന്‍ കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈന്തപ്പഴം. നോമ്പുകാലമായതോടെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഈന്തപ്പഴങ്ങളാണ് വിപണിയിലുള്ളത്...