ഉച്ചഭാഷിണികള്‍ക്ക് മുമ്പ് നമസ്‌ക്കാര സമയം വിളിച്ചറിയിച്ചിരുന്ന നഗാര ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുകയാണ് കൊണ്ടോട്ടി ഷെയ്ക്ക് മുഹമദ് ഷാ തങ്ങള്‍... വീഡിയോ കാണാം..