വീണ്ടും ഒരു ഓണക്കാലം... പൂവിളികളും പൂത്തുമ്പികളും മാവേലിയും നിറയുന്ന ഓണക്കാലത്തെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ ഏവരും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.ആശങ്കയുടെ ഈ കൊറോണക്കാലത്തും ആഘോഷങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കുമൊക്കെ..