ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്തെ ക്യാംപസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍

തൃശൂര്‍ കുട്ടനല്ലൂരിലെ ചെണ്ടുമല്ലി പാടത്ത് ജില്ലയിലെ 18 കോളേജിലെ മാതൃഭൂമി ക്യാംപസ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍ ഒത്തുകൂടിയപ്പോള്‍. എം. വി സിനോജ്, ഫിലിപ്പ് ജേക്കബ് എന്നിവര്‍ പകര്‍ത്തിയ ദൃശ്യങ്ങള്‍

 

ona 1.jpg
ona 3.jpg
ona 4.jpg
ona 5.jpg
ona 6.jpg
ona 7.jpg
ona 8.jpg
ona 9.jpg
ona 10.jpg
ona 11.jpg
ona 12.jpg
online9.jpg
online10.jpg
online11.jpg
online12.jpg
online13.jpg
online14.jpg
online16.jpg