സ്റ്റൈല് സ്റ്റൈല് ഇതാ... ഓണം @ കാമ്പസ്‌
allpy

ആലപ്പുഴ സെന്റ് ജോസഫസ് കോളേജില്‍ നടന്ന ഓണാഘോഷത്തിലെ  പഴം തീറ്റ മത്സരത്തില്‍ നിന്ന്.  ഫോട്ടോ: സി.ബിജു. 

 

allpy

ആലപ്പുഴ സെന്റ് ജോസഫസ് കോളേജില്‍ നടന്ന ഓണാഘോഷത്തിലെ  കസേര കളി മത്സരത്തില്‍ നിന്ന്.  ഫോട്ടോ: സി.ബിജു. 

 

idki

തൊടുപുഴ അല്‍ അസ്ഹര്‍ കോളേജില്‍ നടന്ന ഓണാഘോഷ പരിപാടിയില്‍ നിന്ന്. ഫോട്ടോ: പി.പി.ബിനോജ്. 

 

ktym

കോട്ടയം ബസേലിയസ് കോളേജില്‍ നടന്ന ഓണാഘോഷത്തില്‍ നിന്ന്. ഫോട്ടോ: പി.പി.ബിനോജ്.

 

ktym

കോട്ടയം ബി.സി.എംകോളേജില്‍ നടന്ന ഓണാഘോഷത്തില്‍ നിന്ന്. ഫോട്ടോ: പി.പി.ബിനോജ്.

 

ktym

കോട്ടയം ബി.സി.എം കോളേജില്‍ നടന്ന ഓണാഘോഷത്തില്‍ നിന്ന്. ഫോട്ടോ: പി.പി.ബിനോജ്.

 

ktym

കോട്ടയം ബി.സി.എംകോളേജില്‍ നടന്ന ഓണാഘോഷത്തില്‍ നിന്ന്. ഫോട്ടോ: പി.പി.ബിനോജ്.

 

tvm

ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച്  തിരുവനന്തപുരം ക്രൈസ്റ്റ്‌നഗര്‍ സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ അവതരിപ്പിച്ച മെഗാതിരുവാതിര. ഫോട്ടോ:  എസ്.ശ്രീകേഷ്.