തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല പാതകളില്‍ എലവുങ്കല്‍, ചാലക്കയം, പമ്പ, നീലിമല, സന്നിധാനം, സ്വാമി അയ്യപ്പന്‍ റോഡ്, പാണ്ടിത്താവളം, ഉപ്പുപാറ, പുല്ലുമേട്, കോഴിക്കാനം, സത്രം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാതകളുടെ ഇരുവശത്തും ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം പ്രത്യേക സുരക്ഷാമേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നവംബര്‍ 15 മുതല്‍ 2018 ജനുവരി 19 വരെ കാലയളവിലായിരിക്കും ഇത്.