കേരളത്തില്‍ മരിച്ചത് 123 പേര്‍. 40 വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂകമ്പം. ഇന്ത്യയില്‍ 3500 പേര്‍ മരിച്ചു. തമിഴ് നാട്ടില്‍ മരിച്ചത് 2000 പേര്‍. 2004 ഡിസംബര്‍ 27 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാതൃഭൂമി വാര്‍ത്ത വായിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക