പി.വി.സ്വാമി അവാര്‍ഡ് വേദിയില്‍ എം.പി.വീരേന്ദ്രകുമാര്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം