ചന്ദ്രശേഖരന്‍ പുരസ്‌കാരവേദിയില്‍ എം.പി.വീരേന്ദ്രകുമാര്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം