മാതൃഭൂമി ആരോഗ്യപുരസ്‌കാര ചടങ്ങില്‍ നടത്തിയ എം.പി.വീരേന്ദ്രകുമാര്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം