ന്യൂഡല്‍ഹി: നോട്ട് നിരോധനം നിലവില്‍ വന്നതിനു ശേഷം എ ടി എം എമ്മില്‍നിന്ന് പണം പിന്‍വലിക്കുന്നതില്‍ 27 ശതമാനം വര്‍ധനവുണ്ടായതായി ആര്‍ ബി ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട്.  ബാങ്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കാണ് ആര്‍ ബി ഐ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ന്യൂസ് 18 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. 

നോട്ട് കൈമാറ്റത്തിനു പകരം ഡിജിറ്റല്‍ സംവിധാനത്തിലൂടെ പണം കൈമാറുന്ന രീതി വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നതും നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായി ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

56,17,58,639 എ ടി എം ഇടപാടുകളാണ് 2016 നവംബറില്‍ നടന്നിട്ടുള്ളത്. 2016 ഡിസംബറില്‍ ഇത്  63,04,70,907 ഇടപാടുകളായി വര്‍ധിച്ചു. പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വര്‍ധനയാണ് ഒരുമാസം കൊണ്ടുണ്ടായത്.

എന്നാല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 2017 ആകുമ്പോഴേക്കും 27 ശതമാനം വര്‍ധനയാണ് എ ടി എം ഇടപാടുകളിലുണ്ടായത്. 24,22,646 ദശലക്ഷം ഇടപാടുകളായി ഇതു മാറി. പി ഒ എസ് (പോയന്റ് ഓഫ് സെയില്‍) മെഷീനുകളുടെ എണ്ണത്തിലും വര്‍ധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

2016 നവംബര്‍ അവസാനത്തോടെ 33,43,78,090 മെഷീനുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത മാസം ഇതില്‍ 58.9 ശതമാനം വര്‍ധനയുണ്ടാവുകയും 53,15,44,775 എണ്ണമാവുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ 2017 സെപ്റ്റംബറിലെ കണക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ 13.02 ശതമാനം വര്‍ധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.