രവിശങ്കറിനെപ്പോലുള്ളവര്‍ യുഗപുരുഷന്മാരാണ്. അപൂര്‍വമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങള്‍. പുതിയ വന്‍കരകള്‍ കണ്ടെത്തുന്ന പര്യവേക്ഷകരെപ്പോലെ രവിശങ്കര്‍ ഇന്ത്യന്‍ സംഗീതത്തെ പുതിയ തുറസ്സുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സിത്താര്‍ എന്നു കേട്ടാല്‍ മനസ്സില്‍ തെളിയുന്ന ആദ്യനാമം രവിശങ്കറിന്റെതാണ്.

ബിറ്റില്‍സ് പോലെ ലോകത്തെ ഇളക്കിമറിച്ച ഒരു സംഗീത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരനായ ജോര്‍ജ് ഹാരിസണ്‍ ശിഷ്യപ്പെടാന്‍ തയ്യാറായി എന്നതിനപ്പുറത്ത് രവിശങ്കറിന്റെ മഹത്ത്വം അടയാളപ്പെടുത്താന്‍ മറ്റെന്താണു വേണ്ടത്.