സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു...
ആകാശദീപങ്ങള്‍ സാക്ഷി...
പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോ...
ആരോ വിരല്‍മീട്ടി...
കണ്ണുനട്ടു കാത്തിരുന്നിട്ടും...
ഇന്നലെ എന്റെ നെഞ്ചിലെ..
കനകമുന്തിരികള്‍..
നിലാവിന്റെ നീലഭസ്മ...
അമ്മ മഴക്കാറിന്...
രാത്തിങ്കള്‍ പൂത്താലിചാര്‍ത്തി...
ഏതോ വേനല്‍ കിനാവിന്‍..
കൈക്കുടന്ന നിറയെ...
മേലെ മേലേ മാനം..
നിലാവേ മായുമോ...
നീയുറങ്ങിയോ നിലാവേ...
കളഭം തരാം...
ഹരിമുരളീരവം...