എൻറെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരേ,

ഞാൻ എന്തിനെപ്പറ്റിയാണ്  നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടത്. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുത് എന്ന ഉപദേശങ്ങളുടെ പട്ടിക നിരത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ! എന്നാൽ നമ്മുടെ മനോഹരമായ ലോകത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയു മായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ പൂക്കളെയും മരങ്ങളെയും പക്ഷിമൃഗാദികളെയും പറ്റി, നക്ഷത്രങ്ങളെയും പർവതങ്ങളെയും പറ്റി. അങ്ങനെ നമുക്കു ചുറ്റു മുള്ള അദ്ഭുതകരമായ ലോകത്തപ്പറ്റി സംസാരിക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ മുതിർന്നവരോ, അവർ ഇതെല്ലാം മറന്ന് വഴക്കിലും വാഗ്വാദത്തിലും വി വാദങ്ങളിലും മുഴുകുന്നു. 

നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷികളെ അവയുടെ പാട്ടുകൊണ്ടും പൂക്കളെ മണം കൊണ്ടും തേനിന്റെ മധുരം കൊണ്ടും പേരുകൊണ്ടും തിരിച്ചറിയാമോ? പ്രകൃതിയിലെ എന്തിനോടും സ്നേഹത്തോടും വിനയത്തോടും പെരുമാറിയാൽ അവയെല്ലാം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാവും. അത് കാണാനും അറി യാനുമുള്ള കണ്ണും കാതും മനസ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അവയൊന്നും അടച്ചുകളയില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

പ്രായപൂർത്തിയായവർ മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും ഭാഷയുടെയും കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിൻറയും സമ്പന്നതയുടെയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും ജയിലുകളിൽ സ്വയം തളച്ചിടപ്പെട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ,  നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഇതൊന്നുമറിയാതെ, ഒരുമിച്ച് കളിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വലുതാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ അതിർവരമ്പു കളെക്കുറിച്ച് മുതിർന്നവരിൽനിന്ന് പഠിക്കുന്നത്. പ്രായപൂർത്തിയാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഏറെ കാലമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർഥിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.

നമ്മുടെ രാജ്യം വളരെ വലുതാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി, നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നാം ഓരോരുത്തരും നമുക്കാവുന്ന ചെറിയ പങ്കുവഹിച്ചാൽ മതി. അതെല്ലാം ഒത്തു ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തും. എന്റെ തൊട്ടടുത്തായി നിങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ കത്തിലൂടെ ശ്രമിച്ചത്. 

                                                                                                         

                                                                                                                           നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം,

                                                                                                                           ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു 

ന്യൂഡൽഹി

1949 ഡിസംബർ 3

 

Content Highlights: Letter written by Nehru for Children in 1949