ബാക്കി വല്ലതുമുണ്ടോ?
പൂവു പോയ്, പൂക്കാലം പോയ് പക്കി പോയ്, പറവ പോയ് ബാക്കി വല്ലതുമുണ്ടോ..?
- എന്‍.വി. കൃഷ്ണവാര്യര്‍
crickets,creepers and beetles..
monkeys,mongoose and mangroves..
plants,trees and streams..
go for the wild ,feel for the life live,live,live and let them live...
urban waste management
WorldEnvironmentDay2016
VIDEO RELATED ARTICLE

പൊതുസ്ഥലത്ത് പുകവലിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചത് അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനു ഹാനികരമായതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാല്‍ ചിലര്‍ പുകവലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് .. 

wildlife trust
WorldEnvironmentDay2016
VIDEO RELATED ARTICLE

ഒരൊറ്റ ഇര പോലും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുന്‍പ് ഭീഷണി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള സക്രിയമായ ഇന്റലിജന്‍സ് സംവിധാനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. .. 

Himalayan Forest Thrush
WorldEnvironmentDay2016
VIDEO RELATED ARTICLE

'മുമ്പില്‍ പോകുന്നവന്‍ വിടുവായനാണെങ്കില്‍ പിറകില്‍ പോകുന്നവന്‍ പൊട്ടക്കണ്ണന്‍ ആയിരിക്കും''പഴയൊരു .. 

vilappilsala
WorldEnvironmentDay2016
VIDEO RELATED ARTICLE

തിരുവനന്തപുരം: 'കൈയ്യും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കേണ്ടതല്ല ജനാധിപത്യം. ജനം ജാഗ്രതയോടെയിരിക്കണം. ആ ജാഗ്രതയാണ് വിളപ്പില്‍ശാല സമരം, .. 

More Articles