മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവം 2023 - ഒന്നാം ദിവസം


read
Read later
Print
Share
1/53

പാട്ട് മരം.... മാതൃഭൂമി അക്ഷരോത്സവത്തിൽ ക്ലബ് എഫ്. എം. ഒരുക്കിയ സംവിധാനത്തിൽ പാട്ടു കേൾക്കുന്ന കുട്ടികൾ | ഫോട്ടോ: ഇ.വി രാഗേഷ് / മാതൃഭൂമി

2/53

മാതൃഭൂമി അക്ഷരോത്സവത്തിന്‌ എത്തിയ പ്രതിനിധികളുടെ കാരിക്കേച്ചർ വരച്ചു നൽകുന്നു | ഫോട്ടോ: ഇ.വി രാഗേഷ് / മാതൃഭൂമി

3/53

മാതൃഭൂമി അക്ഷരോത്സവത്തിന് എത്തിയ സുധാമൂർത്തി മണ്ണിൽ അക്ഷരം ക എന്നെഴുതി കുട്ടികളുമായുള്ള സെഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു | ഫോട്ടോ: ഇ.വി രാഗേഷ് / മാതൃഭൂമി

4/53

മാതൃഭൂമി അക്ഷരോത്സവത്തിന് എത്തിയ എഴുത്തുകാരി സുധാമൂർത്തി കുട്ടികൾക്കൊപ്പം | ഫോട്ടോ: ഇ.വി രാഗേഷ് / മാതൃഭൂമി

5/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദിയിൽ മന്ത്രി മുഹമ്മദ്‌ റിയാസിന്റെ സെഷനിലെ സദസ്സ്‌ | ഫോട്ടോ: എസ്‌. ശ്രീകേഷ്‌ / മാതൃഭൂമി

6/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദി- സാന്ത്വന സംഗീതം- മനോജ്‌ ജോർജ്‌, ​സ്റ്റീഫൻ ദേവസി | ഫോട്ടോ: എസ്‌. ശ്രീകേഷ്‌ / മാതൃഭൂമി

7/53

മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്‌ഘാടന വേദിയിൽ നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് അബ്ദുൾ റസാഖ് ഗുർണ, മാതൃഭൂമി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാർ, മാതൃഭൂമി ഡയറക്ടർ ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ് മയൂര ശ്രേയാംസ് കുമാർ എന്നിവർ | ഫോട്ടോ: ബി. മുരളീകൃഷ്‌ണൻ / മാതൃഭൂമി

8/53

മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവം കനകക്കുന്ന് നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. മാതൃഭൂമി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാർ, നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് അബ്ദുൾ റസാഖ് ഗുർണ, മാതൃഭൂമി ചെയർമാൻ ആന്റ്‌ മാനേജിങ് എഡിറ്റർ പി വി ചന്ദ്രൻ, എഴുത്തുകാരൻ ടി. പത്മനാഭൻ, ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാവ് ഷഹാൻ കരുണ തിലകെ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ രാജീവ് ദേവരാജൻ എന്നിവർ സമീപം | ഫോട്ടോ: ബി. മുരളീകൃഷ്‌ണൻ / മാതൃഭൂമി

9/53

മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്‌ഘാടന വേദിയിൽ ടി. പത്മനാഭൻ ദീപം തെളിയിക്കുന്നു | ഫോട്ടോ: ജി.ആർ. രാഹുൽ / മാതൃഭൂമി

10/53

മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദിയിൽ മന്ത്രി മുഹമ്മദ്‌ റിയാസ്‌ മാതൃഭൂമി ചെയർമാനും മാനേജിംഗ്‌ എഡിറ്ററുമായ പി.വി. ചന്ദ്രനോടൊപ്പം | ഫോട്ടോ: എസ്‌. ശ്രീകേഷ്‌ / മാതൃഭൂമി

11/53

മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദിയിലെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മന്ത്രി മുഹമ്മദ്‌ റിയാസ്‌ | ഫോട്ടോ: എസ്‌. ശ്രീകേഷ്‌ / മാതൃഭൂമി

12/53

മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദിയിൽ മന്ത്രി മുഹമ്മദ്‌ റിയാസും സ്റ്റീഫൻ ദേവസിയും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ | ഫോട്ടോ: എസ്‌. ശ്രീകേഷ്‌ / മാതൃഭൂമി

13/53

മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തിരുവനന്തപുരം നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു | ഫോട്ടോ: പി. പ്രമോദ്‌കുമാർ / മാതൃഭൂമി

14/53

മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ ഉദ്‌ഘാടന വേദിയിൽ മാതൃഭൂമി മാനേജിംഗ്‌ ഡയറക്ടർ എം.വി. ശ്രേയാംസ്‌കുമാർ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തുന്നു | ഫോട്ടോ: പി. പ്രമോദ്‌കുമാർ / മാതൃഭൂമി

15/53

മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ ഉദ്‌ഘാടന വേദിയിൽ ടി. പത്മനാഭൻ എം.പി.വീരേന്ദ്രകുമാർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു | ഫോട്ടോ: പി. പ്രമോദ്‌കുമാർ / മാതൃഭൂമി

16/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദി - സുധ മൂർത്തി സംസാരിക്കുന്നു | ഫോട്ടോ: ഇ.വി. രാഗേഷ്‌ / മാതൃഭൂമി

17/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദി - കടൽ കടക്കുന്ന ആയുർവേദം - ഡോ. സോമിത് കുമാർ, ഡോ. അനിൽ കുമാർ ഡി., ഡോ. പ്രദീപ് രാജ് ആർ.എസ്. | ഫോട്ടോ: ഇ.വി. രാഗേഷ്‌ / മാതൃഭൂമി

18/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദിയിൽ മന്ത്രി മുഹമ്മദ്‌ റിയാസ് | ഫോട്ടോ: ബി. മുരളീകൃഷ്‌ണൻ / മാതൃഭൂമി

19/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദി - രോഗികൾക്കും അവകാശമുണ്ട് - പോയട്രീ, ഡോ.എസ് എസ് ലാൽ സംസാരിക്കുന്നു. ഡോ.പി.കെ ശശിധരൻ സമീപം | ഫോട്ടോ: മധുരാജ്‌ / മാതൃഭൂമി

20/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദി - എറിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമി നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയും - എൻ. ജഗഥീശൻ സംസാരിക്കുന്നു. എം.ബാലൻ, ടി.എൻ. സീമ എന്നിവർ സമീപം | ഫോട്ടോ: മധുരാജ്‌ / മാതൃഭൂമി

21/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദിയിലെ കലാ സന്ധ്യ | ഫോട്ടോ: ബി. മുരളീകൃഷ്‌ണൻ / മാതൃഭൂമി

22/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദിയിൽ നടന്ന മണിപൂരി ഡാൻസ് | ഫോട്ടോ: ബി. മുരളീകൃഷ്‌ണൻ / മാതൃഭൂമി

23/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദി ​- പറന്നുയരാൻ ടൂറിസം - മന്ത്രി മുഹമദ് റിയാസ് സംസാരിക്കുന്നു | ഫോട്ടോ: പി. പ്രമോദ്‌കുമാർ / മാതൃഭൂമി

24/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദി ​- Will you still love me - രവീന്ദർ സിംഗ്, സുനീത ബാലകൃഷ്ണൻ | ഫോട്ടോ: മധുരാജ്‌ / മാതൃഭൂമി

25/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദി ​- Retelling history and Mythology - കെവിൻ മിസൽ സംസാരിക്കുന്നു. വാണി മഹേഷും നന്ദിത ബോസും സമീപം | ഫോട്ടോ: മധുരാജ്‌ / മാതൃഭൂമി

26/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദി ​- കത ഇനിയുമുണ്ട് - ആർ. രാജശ്രീ | ഫോട്ടോ: മധുരാജ്‌ / മാതൃഭൂമി

27/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദി ​- Discovering Sree Narayan Guru through Music- ടി എം കൃഷ്ണ, സരസ്വതി നാഗരാജൻ | ഫോട്ടോ: മധുരാജ്‌ / മാതൃഭൂമി

28/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദി ​- പുലരി കാഴ്ചകൾ - പോയട്രീയിൽ ശ്രീകുമാരി രാമചന്ദ്രൻ സംസാരിക്കുന്നു. സമീപം ചന്ദ്രമതി | ഫോട്ടോ: മധുരാജ്‌ / മാതൃഭൂമി

29/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദി ​- ലഹരി മയക്കം- റിഷി രാജ് സിങ് സംസാരിക്കുന്നു. മോഹൻ റോയ്, സുപ്രിത കുമാർ, പ്രദീപ് പനങ്ങാട് എന്നിവർ സമീപം | ഫോട്ടോ: മധുരാജ്‌ / മാതൃഭൂമി

30/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദിയിൽ ​അഥിതി കൃഷ്ണകുമാർ കിഡ്സ് കോർണറിൽ കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കുന്നു | ഫോട്ടോ: പി. പ്രമോദ്‌കുമാർ / മാതൃഭൂമി

31/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദിയിൽ ​സൈക്കിൾ ദീദി | ഫോട്ടോ: ഇ.വി. രാഗേഷ്‌ / മാതൃഭൂമി

32/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദിയിൽ അമിതാവ്‌ ഘോഷിന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നവർ | ഫോട്ടോ: മധുരാജ്‌ / മാതൃഭൂമി

33/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദിയിൽ അമിതാവ്‌ ഘോഷ്‌ | ഫോട്ടോ: മധുരാജ്‌ / മാതൃഭൂമി

34/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദിയിൽ 'കവിതയുടെ വർത്തമാനം' - പ്രഭാവർമ്മ സംസാരിക്കുന്നു. സമീപം ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷണൻ, ഷീജ വക്കം എന്നിവർ | ഫോട്ടോ: മധുരാജ്‌ / മാതൃഭൂമി

35/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിൽ ബാലിവധം കൂട്ടിയാട്ടം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദീപ് വാര്യർ | ഫോട്ടോ: ഇ.വി.രാഗേഷ്‌ / മാതൃഭൂമി

36/53

പോയ കാലമേ വന്നിട്ടു പോകുമോ- തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി, രമേശ് ഗോപാല ക്യഷ്ണൻ | ഫോട്ടോ: എസ്‌. ശ്രീകേഷ്‌ / മാതൃഭൂമി

37/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിൽ ഡോ.മേഴ്‌സി സെബാസ്റ്റ്യൻ, ശ്യാമ എസ്. പ്രഭ, സ്മിത സതീഷ്, രാംമോഹൻ പാലിയത്ത് എന്നിവർ | ഫോട്ടോ: ഇ.വി. രാഗേഷ്‌ / മാതൃഭൂമി

38/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിന് എത്തിയ പ്രശസ്‌ത എഴുത്തുകാരി സുധാമൂർത്തി കുട്ടികൾക്കൊപ്പം | ഫോട്ടോ: ഇ.വി. രാഗേഷ്‌ / മാതൃഭൂമി

39/53

വസീഗരാ.... തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിൽ ബോംബോ ജയശ്രീ രവി മേനോനോട് സംവദിക്കുന്നു | ഫോട്ടോ: മധുരാജ്‌ / മാതൃഭൂമി

40/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിൽ ഛാവി രജാവത് | ഫോട്ടോ: എസ്‌. ശ്രീകേഷ്‌ / മാതൃഭൂമി

41/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി ക MBIFL ൽ എം.ടി. വാസുദേവൻ നായർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു | ഫോട്ടോ: മധുരാജ്‌ / മാതൃഭൂമി

42/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്‌ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിൽ സുധാ മൂർത്തി കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കുന്നു | ഫോട്ടോ: പി. പ്രമോദ്‌കുമാർ / മാതൃഭൂമി

43/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന നാലാമത് മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദിയിൽ നിന്ന്‌ | ഫോട്ടോ: ബി. മുരളീകൃഷ്‌ണൻ / മാതൃഭൂമി

44/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന നാലാമത് മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവ വേദിയിൽ എം.ടി. വാസുദേവൻ നായരുടെ പ്രഭാഷണം | ഫോട്ടോ: ബി. മുരളീകൃഷ്‌ണൻ / മാതൃഭൂമി

45/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന നാലാമത് മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിന്റെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ | ഫോട്ടോ: എസ്. ശ്രീകേഷ് / മാതൃഭൂമി

46/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന നാലാമത് മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിന്റെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ | ഫോട്ടോ: എസ്. ശ്രീകേഷ് / മാതൃഭൂമി

47/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നില്‍ നടക്കുന്ന നാലാമത് മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്രാ അക്ഷരോത്സവത്തില്‍ നിന്ന് | ഫോട്ടോ: എസ്. ശ്രീകേഷ് / മാതൃഭൂമി

48/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന നാലാമത് മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിന്റെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ | ഫോട്ടോ: എസ്. ശ്രീകേഷ് / മാതൃഭൂമി

49/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നില്‍ നടക്കുന്ന നാലാമത് മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്രാ അക്ഷരോത്സവത്തില്‍ നിന്ന് | ഫോട്ടോ: എസ്. ശ്രീകേഷ് / മാതൃഭൂമി

50/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നില്‍ നടക്കുന്ന നാലാമത് മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്രാ അക്ഷരോത്സവത്തില്‍ നിന്ന് | ഫോട്ടോ: എസ്. ശ്രീകേഷ്/ മാതൃഭൂമി

51/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന നാലാമത് മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിൽ നിന്ന് | ഫോട്ടോ: എസ്. ശ്രീകേഷ് / മാതൃഭൂമി

52/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നില്‍ നടക്കുന്ന നാലാമത് മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്രാ അക്ഷരോത്സവത്തില്‍ നിന്ന് | ഫോട്ടോ: എസ്. ശ്രീകേഷ്/ മാതൃഭൂമി

53/53

തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നില്‍ നടക്കുന്ന നാലാമത് മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്രാ അക്ഷരോത്സവ വേദിയിലേക്കെത്തുന്ന എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായര്‍ | ഫോട്ടോ: ബി. മുരളീകൃഷ്ണന്‍/ മാതൃഭൂമി

Content Highlights: photo gallery

 


Also Watch

Add Comment
Related Topics

Get daily updates from Mathrubhumi.com

Newsletter
Youtube
Telegram

വാര്‍ത്തകളോടു പ്രതികരിക്കുന്നവര്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്, മാതൃഭൂമിയുടേതല്ല. ദയവായി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മാത്രം അഭിപ്രായം എഴുതുക. മംഗ്ലീഷ് ഒഴിവാക്കുക.. 

Most Commented