മാതൃഭൂമി 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ നിന്ന്‌ 


തിരുവനന്തപുരത്ത് മാതൃഭൂമി ഓഫീസ് അങ്കണത്തിൽ 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ മന്ത്രിമാരായ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ, വി.അബ്‌ദുറഹിമാൻ, ആന്റണി രാജു, കെ.കൃഷ്‌ണൻകുട്ടി, കെ.രാജൻ, റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, വനിതാകമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പി.സതീദേവി, ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ, ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ രഞ്ജിത്ത്, ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പി, മാതൃഭൂമി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാർ എം.പി, ചെയർമാൻ ആന്റ്‌ മാനേജിങ് എഡിറ്റർ പി.വി.ചന്ദ്രൻ, ജോയിന്റ്‌  മാനേജിങ് എഡിറ്റർ പി.വി.നിധീഷ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

1/24

മാതൃഭൂമി 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാതൃഭൂമി ഓഫീസ് അങ്കണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രകാശനം ചെയ്ത ശേഷം സംസാരിക്കുന്നു | ഫോട്ടോ: ബിജു വർഗീസ്‌ / മാതൃഭൂമി

2/24

മാതൃഭൂമി 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ നിന്ന് | ഫോട്ടോ: ബിജു വർഗീസ്‌ / മാതൃഭൂമി

3/24

തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ മാതൃഭൂമി 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ മാതൃഭൂമി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാർ എം.പി സംസാരിക്കുന്നു | ഫോട്ടോ: ബിജു വർഗീസ്‌ / മാതൃഭൂമി

4/24

തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ മാതൃഭൂമി 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ മാതൃഭൂമി ചെയർമാൻ ആൻറ് മാനേജിങ് എഡിറ്റർ പി.വി.ചന്ദ്രൻ സംസാരിക്കുന്നു | ഫോട്ടോ: ബിജു വർഗീസ്‌ / മാതൃഭൂമി

5/24

മാതൃഭൂമി 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ നിന്ന് | ഫോട്ടോ: ബിജു വർഗീസ്‌ / മാതൃഭൂമി

6/24

മാതൃഭൂമി 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി ആന്റണി രാജു, കെ.കൃഷ്‌ണൻകുട്ടി, മാതൃഭൂമി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാർ എം.പി, ചെയർമാൻ ആൻറ് മാനേജിങ് എഡിറ്റർ പി.വി.ചന്ദ്രൻ, മന്ത്രി കെ.രാജൻ എന്നിവർ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോടൊപ്പം | ഫോട്ടോ: ബിജു വർഗീസ്‌ / മാതൃഭൂമി

7/24

മാതൃഭൂമി 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാതൃഭൂമി ഓഫീസ് അങ്കണത്തിൽ നടന്ന പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ മാതൃഭൂമി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാർ എം.പി, ചെയർമാൻ ആന്റ മാനേജിങ് എഡിറ്റർ പി.വി.ചന്ദ്രൻ, ജോയിന്റ്‌ മാനേജിങ് എഡിറ്റർ പി.വി.നിധീഷ്, മന്ത്രിമാരായ കെ.രാജൻ, റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവർ | ഫോട്ടോ: ബിജു വർഗീസ്‌ / മാതൃഭൂമി

8/24

മാതൃഭൂമി 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ മാതൃഭൂമി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാർ എം.പി ശിവഗിരി ധർമ്മ സംഘം പ്രസിഡന്റ് സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദ, മുരളിയ ഗ്രൂപ് സി.എം.ഡി കെ.മുരളീധരൻ എന്നിവരോട് സംഭാഷണം നടത്തുന്നു | ഫോട്ടോ: ബിജു വർഗീസ്‌ / മാതൃഭൂമി

9/24

മാതൃഭൂമി 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ മാതൃഭൂമി ചെയർമാൻ ആന്റ മാനേജിങ് എഡിറ്റർ പി.വി.ചന്ദ്രൻ, ജോയിന്റ്‌ മാനേജിങ് എഡിറ്റർ പി.വി.നിധീഷ്, മുരളിയ ഗ്രൂപ് സി.എം.ഡി കെ.മുരളീധരൻ, രാജധാനി ഗ്രൂപ്പ് എം.ഡി.ബിജു രമേശ് എന്നിവർ സംഭാഷണം നടത്തുന്നു | ഫോട്ടോ: ബിജു വർഗീസ്‌ / മാതൃഭൂമി

10/24

മാതൃഭൂമി 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ മാതൃഭൂമി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാർ എം.പി ശിവഗിരി ധർമ്മ സംഘം പ്രസിഡന്റ് സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദയെ സ്വീകരിക്കുന്നു | ഫോട്ടോ: ബിജു വർഗീസ്‌ / മാതൃഭൂമി

11/24

മാതൃഭൂമി 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ മാതൃഭൂമി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാർ എം.പി മന്ത്രി കെ.കൃഷ്‌ണൻകുട്ടി, എം.വിജയകുമാർ എന്നിവരോടൊപ്പം | ഫോട്ടോ: ബിജു വർഗീസ്‌ / മാതൃഭൂമി

12/24

മാതൃഭൂമി 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ മാതൃഭൂമി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാർ എം.പി എൻ.എസ്.എസ് തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക്‌ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് എം.സംഗീത് കുമാറിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു| ഫോട്ടോ: ബിജു വർഗീസ്‌ / മാതൃഭൂമി

13/24

മാതൃഭൂമി 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ മാതൃഭൂമി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാർ എം.പി യു.ഡി.എഫ് കൺവീനർ എം.എം.ഹസനെ സ്വീകരിക്കുന്നു | ഫോട്ടോ: ബിജു വർഗീസ്‌ / മാതൃഭൂമി

14/24

മാതൃഭൂമി 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ മാതൃഭൂമി ജോയിന്റ്‌ മാനേജിങ് എഡിറ്റർ പി.വി.നിധീഷ് പാളയം ഇമാം വി.പി.സുഹൈബ് മൗലവിയെ സ്വീകരിക്കുന്നു | ഫോട്ടോ: ബിജു വർഗീസ്‌ / മാതൃഭൂമി

15/24

മാതൃഭൂമി 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ മാതൃഭൂമി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാർ എം.പി പാളയം ഇമാം വി.പി.സുഹൈബ് മൗലവിയെ സ്വീകരിക്കുന്നു | ഫോട്ടോ: ബിജു വർഗീസ്‌ / മാതൃഭൂമി

16/24

മാതൃഭൂമി 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാതൃഭൂമി ഓഫീസ് അങ്കണത്തിൽ നടന്ന പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ മാതൃഭൂമി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാർ എം.പി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയോടൊപ്പം | ഫോട്ടോ: ബിജു വർഗീസ്‌ / മാതൃഭൂമി

17/24

മാതൃഭൂമി 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ മാതൃഭൂമി ജോയന്റ്‌ മാനേജിങ് എഡിറ്റർ പി.വി.നിധീഷ് കർദിനാൾ മാർ ബസേലിയോസ് ക്ലീമീസ് കാതോലിക്കാ ബാവയെ സ്വീകരിക്കുന്നു | ഫോട്ടോ: ബിജു വർഗീസ്‌ / മാതൃഭൂമി

18/24

മാതൃഭൂമി 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാതൃഭൂമി ഓഫീസ് അങ്കണത്തിൽ നടന്ന പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ മാതൃഭൂമി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാർ എം.പി കർദിനാൾ മാർ ബസേലിയോസ് ക്ലീമീസ് കാതോലിക്കാ ബാവയെ സ്വീകരിക്കുന്നു | ഫോട്ടോ: ബിജു വർഗീസ്‌ / മാതൃഭൂമി

19/24

തിരുവനന്തപുരത്ത് മാതൃഭൂമിയുടെ 100-ാം വാര്‍ഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങില്‍ നിന്ന് | ഫോട്ടോ: ബിജു വര്‍ഗീസ് / മാതൃഭൂമി

20/24

മാതൃഭൂമി 100-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാതൃഭൂമി ഓഫീസ് അങ്കണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു. മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ, വനിതാകമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പി.സതീദേവി, മന്ത്രിമാരായ വി.അബ്‌ദുറഹിമാൻ, ആന്റണി രാജു, കെ.കൃഷ്‌ണൻകുട്ടി, മാതൃഭൂമി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാർ എം.പി, ചെയർമാൻ ആന്റ്‌ മാനേജിങ് എഡിറ്റർ പി.വി.ചന്ദ്രൻ, ജോയിന്റ്‌ മാനേജിങ് എഡിറ്റർ പി.വി.നിധീഷ്, മന്ത്രിമാരായ കെ.രാജൻ, റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ, ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ രഞ്ജിത്ത്, ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പി എന്നിവർ സമീപം | ഫോട്ടോ: ബിജു വർഗീസ്‌ / മാതൃഭൂമി

21/24

മാതൃഭൂമി 100-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാതൃഭൂമി ഓഫീസ് അങ്കണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു. മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ, വനിതാകമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പി.സതീദേവി, മന്ത്രിമാരായ വി.അബ്‌ദുറഹിമാൻ, ആന്റണി രാജു, കെ.കൃഷ്‌ണൻകുട്ടി, മാതൃഭൂമി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാർ എം.പി, ചെയർമാൻ ആന്റ്‌ മാനേജിങ് എഡിറ്റർ പി.വി.ചന്ദ്രൻ, ജോയിന്റ്‌ മാനേജിങ് എഡിറ്റർ പി.വി.നിധീഷ്, മന്ത്രിമാരായ കെ.രാജൻ, റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ, ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ രഞ്ജിത്ത്, ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പി എന്നിവർ സമീപം | ഫോട്ടോ: ബിജു വർഗീസ്‌ / മാതൃഭൂമി

22/24

മാതൃഭൂമി 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം മാതൃഭൂമി ഓഫീസ് അങ്കണത്തിൽ എത്തിയ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ | ഫോട്ടോ: എം.പി. ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ

23/24

തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ മാതൃഭൂമി 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് മാതൃഭൂമിയുടെ ഉപഹാരം മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാർ എം.പി സമ്മാനിക്കുന്നു. മാതൃഭൂമി ചെയർമാൻ ആൻറ് മാനേജിങ് എഡിറ്റർ പി.വി.ചന്ദ്രൻ സമീപം | ഫോട്ടോ: ബിജു വർഗീസ്‌ / മാതൃഭൂമി

24/24

തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ മാതൃഭൂമി 100 -ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനചടങ്ങിൽ മാതൃഭൂമി ജോയിന്റ്‌ മാനേജിങ് എഡിറ്റർ പി.വി.നിധീഷ് സംസാരിക്കുന്നു | ഫോട്ടോ: ബിജു വർഗീസ്‌ / മാതൃഭൂമി

Content Highlights: mathrubhumi 100 years

 


Also Watch

Add Comment
Related Topics

Get daily updates from Mathrubhumi.com

Newsletter
Youtube
Telegram

വാര്‍ത്തകളോടു പ്രതികരിക്കുന്നവര്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്, മാതൃഭൂമിയുടേതല്ല. ദയവായി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മാത്രം അഭിപ്രായം എഴുതുക. മംഗ്ലീഷ് ഒഴിവാക്കുക.. 

IN CASE YOU MISSED IT
ഗാനമേളയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയില്‍

2 min

എട്ടില്‍ തോറ്റതുകൊണ്ട് കോളേജില്‍ എത്താന്‍ വൈകി; ഇന്നച്ചന്‍ പറഞ്ഞതുകേട്ട് എല്ലാവരും ചിരിച്ചു- അമ്പിളി

Mar 27, 2023


Rahul Gandhi

1 min

രാഹുലിനെ അയോഗ്യനാക്കിയ സംഭവം നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്നെന്ന് യു.എസ്.

Mar 28, 2023


actor innocent passed away up joseph cpim thrissur district secretary remembers actor

1 min

‘‘ജോസഫേ, ഞാനിന്ന് അടുക്കള വരെ നടന്നു ’’

Mar 28, 2023

Most Commented