ദേശീയതലത്തില്‍ നടക്കുന്ന പലപഠനവും കേരളത്തിന്റെ ഉയര്‍ന്ന സാമൂഹികവികസന നേട്ടങ്ങളെ എടുത്തുകാട്ടാറുണ്ട്. ഉയര്‍ന്ന സാക്ഷരതാനിരക്ക്, അതില്‍ത്തന്നെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന സ്ത്രീസാക്ഷരതാനിരക്ക് നമ്മുടെയൊരു സാമൂഹികനേട്ടമാണ്. എല്ലാ കുട്ടികളും ലിംഗഭേദമെന്യേ സ്‌കൂളില്‍ എത്തിച്ചേരുന്നു. പഠനത്തുടര്‍ച്ചയുടെ കാര്യത്തിലും ലിംഗവ്യത്യാസം പ്രകടമല്ല. അധ്യാപകരില്‍ 74 ശതമാനവും വനിതകളാണെന്നത് ശ്രദ്ധേയം. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ പൊതുസ്ഥിതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്തവിധം മുന്നിലാണ് നാം.

ഫ്യൂഡല്‍ തത്ത്വങ്ങളും അവയുടെ നിരാസവും

നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഫ്യൂഡല്‍രീതിയിലും അതുമായി സമരസപ്പെട്ടും കഴിഞ്ഞ സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത്. അതിന്റെ ഭാഗമായ പല ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളും മുന്‍കാലങ്ങളിലേതുപോലെയല്ലെങ്കിലും അവശിഷ്ടങ്ങളായി തുടരുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീതുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പലശ്രമവും നമ്മുടെ വികാസചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് അടുക്കളയില്‍നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്കെത്താനും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്‌കൂളില്‍പ്പോയി പഠിക്കാനും അവകാശം ലഭിച്ചത് നവോത്ഥാനനായകരുടെ ധീരോദാത്തമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ്. പെണ്‍കുട്ടികളെ സ്‌കൂളില്‍ച്ചേര്‍ത്തതിനാല്‍ പള്ളിക്കൂടങ്ങള്‍ കത്തിച്ചതും നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അത്തരം അവസ്ഥകളുമായി നിരന്തരമായി സംവദിച്ചും ഏറ്റുമുട്ടിയുമാണ് നിലവിലെ സാമൂഹികവികസന നേട്ടങ്ങള്‍ നാം കൈവരിച്ചത്.

ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്യൂഡല്‍ മൂല്യങ്ങള്‍ക്കെതിേര നിരന്തരമായ സംവാദവും അത്തരം മൂല്യങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ള നിരന്തരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും സാമൂഹികമായി നടക്കണം എന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സംവാദങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തമമായ ഉദാഹരണമാണ് മാതൃഭൂമി നടത്തുന്ന ഈ സമൂഹസംവാദം.

വിജ്ഞാനസമൂഹത്തിന്റെ പ്രസക്തി

വിജ്ഞാനസമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് ഉറക്കെച്ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് നാമിപ്പോള്‍. അത്തരമൊരു സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തറ ജനാധിപത്യവും മതനിരപേക്ഷതയും സാമൂഹികനീതിയും തുല്യതയും നീതിയും എല്ലാം ചേര്‍ന്നതാകും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇനിയും തുല്യതയും നീതിയും ഉറപ്പാക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ഇടങ്ങളുടെയും മേഖലകളുടെയും സമൂഹങ്ങളുടെയും മുഖ്യധാരാവത്കരണം ഏറെ പ്രധാനമാണ്. അതില്‍ത്തന്നെ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ലിംഗനീതിയും ലിംഗതുല്യതയും ലിംഗാവബോധവും വളര്‍ത്തുകയെന്നത്.

സ്‌കൂള്‍വിദ്യാഭ്യാസഘട്ടത്തിലെ ലിംഗപദവി മുഖ്യധാരാവത്കരണം ഏറെ മുന്‍ഗണന അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ്. പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍, അവയുടെ ഉള്ളടക്കം, വിവരണങ്ങള്‍, രചനയുടെ ശൈലി, ചിത്രീകരണം, രൂപകല്പന, പാഠ്യപദ്ധതി, ബോധനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, സ്‌കൂള്‍കാമ്പസ്, സ്‌കൂള്‍ അന്തരീക്ഷം, ക്ലാസ്മുറി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, സ്‌കൂള്‍ ചിട്ടകള്‍, സ്‌കൂള്‍ കളിസ്ഥലങ്ങളുടെ അവകാശം, സ്‌കൂള്‍ ജനാധിപത്യവേദികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം, സ്‌കൂളിലെ അപ്രഖ്യാപിത അധികാരപദവി തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങള്‍ ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. തുറന്നമനസ്സോടെവേണം ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത്.

ഇതോടൊപ്പം പ്രധാനമാണ് കാമ്പസിലെ അധികാരഘടനയും അധികാരരീതികളും ഇക്കാര്യത്തില്‍ എന്തുസമീപനമാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത് എന്ന അന്വേഷണം. വളരെ ഗുണാത്മകമായാകണം നാം ഇവയെയെല്ലാം സമീപിക്കേണ്ടത്. കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തലല്ല. തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജനാധിപത്യപരമായ നിലപാടിലുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള തുറന്ന സംവാദത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് സ്‌കൂള്‍സമൂഹത്തെ വളര്‍ത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി രൂപവത്കരണഘട്ടത്തില്‍ ഇക്കാര്യം അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത സര്‍ക്കാര്‍ ഇതിനകംതന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വേണം, ജെന്‍ഡര്‍ ന്യൂട്രല്‍ വ്യവസ്ഥിതി

ജെന്‍ഡര്‍ ന്യൂട്രലായ യൂണിഫോമുകള്‍ വേണമെന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും നിലപാടുകള്‍ക്കും ഏറെ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചുവരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരുത്തരവിലൂടെ നടപ്പാക്കാവുന്നവയല്ല. സമൂഹത്തിന്റെ അറിവിന്റെയും തിരിച്ചറിവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വികസിച്ചുവരേണ്ടതാണ്. അതാണ് ജനാധിപത്യപരം. അതിനാല്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച സംവാദങ്ങള്‍ കേരളീയസമൂഹത്തില്‍ വിപുലമായി നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. സര്‍ക്കാരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും.

നമ്മുടെ ഏതാണ്ടെല്ലാ കുട്ടികളും 12 വര്‍ഷത്തെ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനര്‍ഥം 12 വര്‍ഷം അവര്‍ സ്‌കൂള്‍ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാണ്. കൗമാരത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് അവര്‍ സ്‌കൂള്‍പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നത്. വളര്‍ച്ചയുടെയും വികാസത്തിന്റെയും നിര്‍ണായകഘട്ടത്തിലൂടെ സ്‌കൂള്‍ പഠനകാലത്തുതന്നെ അവര്‍ കടന്നുപോകുന്നു. ലിംഗതുല്യത, ലിംഗാവബോധം, ലിംഗനീതി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ ധാരണ ഈ ഘട്ടത്തില്‍ എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാമെന്നത് കൂടുതല്‍ ആഴത്തില്‍ കേരളീയസമൂഹം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് കേരളത്തില്‍ ഒരിക്കലും കേള്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കാത്ത അക്രമങ്ങളുടെയുംമറ്റും വാര്‍ത്തകള്‍ നമ്മോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

മറ്റൊരു പ്രധാനകാര്യം ആണ്‍-പെണ്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ വെവ്വേറെയായി ചിലയിടങ്ങളില്‍ ഇപ്പോഴും നിലനില്‍ക്കുന്നു എന്നതാണ്. കുട്ടികള്‍ ലിംഗവ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരേ ക്ലാസില്‍ പഠിക്കണമെന്നതാണ് പുരോഗമനനിലപാട്. നാം ആ നിലപാടിനോടൊപ്പമാണ് നില്‍ക്കേണ്ടത്. ഒട്ടേറെ കാലമായി നില്‍ക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്റെ വരുംവരായ്കകള്‍ സജീവമായ സാമൂഹികസംവാദത്തിന് വിധേയമാകണം. ഇത്തരം സംവാദങ്ങളിലൂടെ സമൂഹത്തിനുണ്ടായ തിരിച്ചറിവിന്റെ ഭാഗമായാണ് പല പെണ്‍പള്ളിക്കൂടങ്ങളും ആണ്‍ പള്ളിക്കൂടങ്ങളും കോ- എജ്യുക്കേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയത്. ഇപ്പോള്‍ ചിലയിടങ്ങളില്‍ കാണുന്ന ഈ വേര്‍തിരിവ് അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ സമൂഹംതന്നെ മുന്നോട്ടുവരുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. അങ്ങനെ വരാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളോടൊപ്പവും സര്‍ക്കാരുണ്ടാകും.

Content Highlights: the need of gender neutral uniform in schools