രോ ദിവസവും പല കൊറോണ കണക്കുകള്‍ വരുന്നു. കേസുകളുടെ എണ്ണം, സമ്പര്‍ക്കം മൂലം രോഗം ഉണ്ടായവരുടെ എണ്ണം, മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം, മരണ നിരക്ക്, രോഗം ഭേദമായവരുടെ എണ്ണം, റിക്കവറി റേറ്റ് എന്നിങ്ങനെ. ഓരോരുത്തരും അവര്‍ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡേറ്റ എടുത്തു പ്രയോഗിക്കുകയാണ്.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള കേസുകളില്‍ ഞാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് രണ്ടു കാര്യമാണ്.
ഒന്ന്; കേസുകളുടെ ഏഴു ദിവസത്തെ മൂവിങ്ങ് ആവറേജ്. സ്റ്റാസ്റ്റിസ്റ്റിക്‌സ് പഠിച്ചവര്‍ക്ക് അറിയാം എന്താണ് മൂവിങ്ങ് ആവറേജ് എന്ന്. ജൂലൈ ഒന്നിലെ ഏഴു ദിവസത്തെ മൂവിങ്ങ് ആവറേജ് എന്നാല്‍ ജൂണ്‍ 24 മുതല്‍ ജൂലൈ ഒന്നു വരെയുള്ള ഏഴു ദിവസങ്ങളിലെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി അതിനെ ഏഴുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ്. ജൂലൈ രണ്ടിലെ മൂവിങ്ങ് ആവറേജ് ജൂണ്‍ 25 മുതല്‍ ജൂലൈ രണ്ടു വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ കേസുകള്‍ കൂട്ടി അതിനെ ഏഴുകൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ പ്രതിദിനം വരുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ശരിയായ ട്രെന്‍ഡ് കാണാന്‍ സാധിക്കും. ഇത് തത്ക്കാലം നമ്മുടെ ഡാഷ്‌ബോര്‍ഡില്‍ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ കണക്കു കൂട്ടി എടുക്കുകയാണ്.

രണ്ടാമത് ഞാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവരില്‍ ഉറവിടം അറിയാത്ത എത്ര കേസുകള്‍ ഉണ്ടെന്നതാണ്. ഈ കണക്ക് കേരളത്തില്‍ ചില ദിവസങ്ങളില്‍ ലഭിക്കാറുണ്ട്, ചിലപ്പോള്‍ ഇല്ല. തത്ക്കാലം സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പരന്നവരുടെ എണ്ണം ഉറവിടം അറിയാത്തവരുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ഒരു പ്രോക്‌സി ആയി എടുക്കുകയേ വഴിയുള്ളൂ. പക്ഷെ കേരളത്തിലെ പ്രതിദിന കേസുകള്‍ ഇനിയും വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാല്‍ ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ ഉയരാന്‍ പോകുന്നത് ഉറവിടം അറിയാത്ത സമ്പര്‍ക്ക രോഗികളുടെ എണ്ണമാണ്. ആ എണ്ണത്തിന്റെ മൂവിങ്ങ് ആവറേജ് ലോഗരിതമിക് ആയി വളരുമ്പോള്‍ ആണ് കാര്യങ്ങള്‍ നിയന്ത്രണത്തിനപ്പുറത്താണെന്ന് മനസിലാക്കുന്നത്. തത്ക്കാലം നമ്മള്‍ അവിടെ അല്ല.

കൊറോണയുടെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ രണ്ടു ഗ്രാഫുകളും വീണ്ടും വീണ്ടും കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യാം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനവധി ഡേറ്റ ദിവസവും വരുമ്പോള്‍ ഈ ഡേറ്റയെ ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

content highlights: Muralee Thummarukudy on Kerala Covid data and moving average