സംസ്ഥാനതല സമ്മാനം

ഒന്നാം സമ്മാനം- ജി.യു.പി.എസ്  ,പേരിശ്ശേരി ,ആലപ്പുഴ
രണ്ടാം സമ്മാനം- സെന്റ് ജോസഫ്  നാസറത്  ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ, മനംപുഴ, കൊല്ലം
മൂന്നാം സമ്മാനം- രാജീവ്  ഗാന്ധി എം.എച്ച്.എസ്‌.എസ്‌ മൊകേരി കണ്ണൂർ

ജില്ലാതല സമ്മാനം  

 1. ജോൺ എഫ്  കെന്നഡി മെമ്മോറിയൽ  വിഎച്ച്.എസ്‌.എസ്‌, അയണിവേലികുളങ്ങര, കൊല്ലം
 2. പി.യു.എം.വി.എച്ച്.എസ്‌.എസ്‌, പള്ളിക്കൽ,പത്തനംതിട്ട
 3. ടി.എസ്‌.എസ്‌.ജി.യു.പി.എസ് ,തകഴി,ആലപ്പുഴ
 4. കാർമൽ  ജ്യോതി  സ്പെഷ്യൽ  സ്കൂൾ ,മച്ചിപ്ലാവ്,ഇടുക്കി
 5. മൌന്റ്റ്  കാർമേൽ എച്ച്.എസ്‌, കോട്ടയം,കോട്ടയം
 6. ലിറ്റൽ  ഫ്ലവർ  യു.പി.എസ്,ചേരാനെല്ലൂർ, എറണാകുളം
 7. യു.പി.എസ്,തൃത്തല്ലൂർ, തൃശൂർ
 8. ജി.യു.പി.എസ്, ചാത്തമംഗലം, പാലക്കാട്
 9. ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂൾ, വള്ളിക്കാപ്പട്ട, മലപ്പുറം
 10. ജി.വി.എച്ച്.എസ്‌.എസ്‌, കൽപ്പറ്റ,വയനാട്
 11. ചിന്മയ  വിദ്യാലയ, കാഞ്ഞങ്ങാട്, കാസർകോട്