1. ദേവമാതാ എ എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍ ആടിക്കൊല്ലി, പുല്‍പ്പള്ളി
  2. ജി യു പി എസ്, കമ്പളക്കാട്
  3. സെന്റ് ജോസഫ് യു പി സ്‌കൂള്‍, മേപ്പാടി
  4. സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍ എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍ പോരൂര്‍, തലപ്പുഴ
  5. എ യു പി എസ്, കുഞ്ഞോം
  6. ജി എച്ച് എസ്, തേറ്റമല
  7. എം ജി എം എച്ച് എസ് എസ്, മാനന്തവാടി
  8. സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍ യു പി എസ്, കൊമ്മയാട്
  9. ജി എല്‍ പി  സ്‌കൂള്‍ കൈപ്പഞ്ചേരി, സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി