തൃശൂര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല 

 1. സെന്റ് ആന്‍സ് സി.ജി.എച്ച്.എസ്. തൃശൂര്‍ 
 2. ശാന്ത എച്ച്.എസ്.എസ് അവണൂര്‍ 
 3. എന്‍.എസ് യു.പി.എസ് ചേറൂര്‍ 
 4. ശ്രീ ശാരദ ഗേള്‍സ് എച്ച്.എസ് പുറനാട്ടുകര 
 5. എസ്.ആര്‍.കെ.ജി.വി.എം.എച്ച്.എസ് പുറനാട്ടുകര 
 6. ചിന്മയ വിദ്യാലയം, കോലഴി 
 7. ഇ.കെ.എം.യു.പി.എസ്. വാണിയമ്പാറ 

ചാവക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല

 1. അറഫ ഇംഗ്ലീഷ് സ്‌കൂള്‍, ആറ്റൂര്‍ 
 2. സെന്റ് ജോസഫ് യു.പി.എസ്. പങ്ങാരപ്പിള്ളി 
 3. ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വരവൂര്‍ 
 4. ജ്ഞാനോദയം യു.പി.എസ്. ചിറ്റണ്ട 
 5. വി.ആര്‍.എ.എം.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് തൈക്കാട് 
 6. എ.ഡി.വി.യു.പി.എസ് പെരിങ്ങണ്ടൂര്‍ 

ഇരിഞ്ഞാലക്കുട വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല

 1. ഐ.എം.യു.പി.സ്‌കൂള്‍ ,അഴീക്കോട്  
 2. ജി.യു.പി.എസ്. പുത്തന്‍ചിറ 
 3. ഗവ.യു.പി.എസ്. നന്ദിപുലം 
 4. ഭാരതീയ വിദ്യാഭവന്‍സ് വിദ്യാമന്ദിര്‍, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട 
 5. ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വെറ്റിലപ്പാറ 
 6. ലിറ്റില്‍ ഫ്‌ളവര്‍ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, മുരിങ്ങൂര്‍ 
 7. എന്‍,എസ്.എച്ച്.എസ്. വാളൂര്‍