തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല
 
1. ചിന്മയ വിദ്യാലയ ആറ്റുകാൽ
2. സെൻറ് മേരീസ് എച്ച് എച്ച് എസ് പട്ടം
3. എം എം ആർ എച്ച് എച്ച് എസ് നീറമണ്‍കര
4. മോഡൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ പള്ളിപ്പുറം
5. സരസ്വതി വിദ്യാലയ വട്ടിയൂർക്കാവ്
6. ഹോളി ട്രിനിറ്റി ഇ എം എച്ച് എസ് എസ് കട്ടേല
 
നെയ്യാറ്റിൻകര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല
 
1. കാർമ്മൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ പേയാട്
2. എം സി എച്ച് എച്ച് എസ് കോട്ടുക്കൽകോണം
3. എച്ച് എസ് എസ് ഫോർ ഗേള്‍സ് വെങ്ങാനൂർ
4. വിശ്വഭാരതി പബ്ലിക് സ്കൂൾ നെയ്യാറ്റിൻകര
5. ഗവൺമെന്റ്  എച്ച്.എസ്. എസ്‌, എളമ്പ
6. ഗവൺമെന്റ്  യു പി എസ്, ശ്രീനാരായണപുരം
 
ആറ്റിങ്ങൽ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല
 
1. ശാന്തിഗിരി വിദ്യാഭവൻ സീനിയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂൾ, പോത്തന്‍കോട്‌
2. എംജിഎം മോഡൽ സ്കൂൾ അയിരൂർ
3. ഗവണ്‍മെന്റ് വി എച്ച് എസ് എസ്, ആര്യനാട്
4. ഗവണ്‍മെന്റ് യു പി സ്കൂൾ വെഞ്ഞാറമൂട്
5. ക്രൈസ്റ്റ്  നഗർ  പബ്ലിക്  സ്കൂൾ, മാരനല്ലൂർ
6. ഗവൺമെന്റ്  യു പി എസ്, വിളപ്പിൽശാല