തൊടുപുഴ  വിദ്യാഭാസ ജില്ല

 1. അമൽജ്യോതി സ്പെഷ്യൽ സ്‌കൂൾ പൈനാവ്
 2. സെന്റ് .തോമസ് യു പി എസ് പൈങ്കുളം
 3. സെന്റ് .അഗസ്റ്റിൻ എച് എസ് എസ്  കരിംകുന്നം
 4. എൽ .എഫ് .യു പി എസ് കൊടുവേലി
 5. കാർമൽ ജ്യോതി സ്പെഷ്യൽ സ്‌കൂൾ,മച്ചിപ്ലാവ്
 6. ജി യു പി എസ് തോക്കുപാറ

കട്ടപ്പന വിദ്യാഭാസ ജില്ല

 1. സെന്റ് .സേവിയേഴ്‌സ് എച് എസ് എസ് ,ചെമ്മണ്ണാർ
 2. സെന്റ് .മേരീസ് എച് എസ് എസ് തെക്കേമല
 3. ജി എച് എസ് എഴുക്കംവയൽ
 4. സെന്റ്‌ .ജേക്കബ് യു പി എസ് ബദൽ
 5. അമലാംബിക പബ്ലിക് സ്‌കൂൾ ,തേക്കടി
 6. സെന്റ്‌ ജോസഫ് യു പി എസ് നാരകക്കാനം