2 കെ എന്‍ മേഴ്‌സി (ലിറ്റില്‍ ഫ്‌ളവര്‍ യു പി സ്‌കൂള്‍ ചേരാനല്ലൂര്‍)

 

1 സഫോണ്‍ ജോര്‍ജ്  (മേരി മാതാ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍,തൃക്കാക്കര

 

4 സമീര്‍ സിദിക്ക്‌ പി.  (ജി.വി.എച്ച്‌.എസ്. എസ്. ഈസ്റ്റ് മാറാടി)

 

3 രശ്മി ബി. (ജി.യു.പി.എസ്. പിണ്ടിമന)