ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം
സാലിം അലി
പരിഭാഷ: കെ.ബി. 
പ്രസന്നകുമാർ
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്‌
വില: 340
:ഇന്ത്യയുടെ ബേഡ്മാനായ സാലിം അലിയുടെ ആത്മകഥ

അവളുടെ ലോകം
ഷാർലറ്റ് പെർക്കിൻസ് ഗിൽമാവൻ
പരിഭാഷ: കൃഷ്ണവേണി
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്
വില: 220
:ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന 
നോവലിന്റെ പരിഭാഷ

കണ്ടുകണ്ടിരിക്കെ
യു.കെ. കുമാരൻ
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്
വില: 375
:യു.കെ. കുമാരന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നോവലിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ്

കൂമൻകൊല്ലി
പി. വത്സല
സാഹിത്യപ്രവർത്തക സഹകരണസംഘം
വില: 270
:പി. വത്സലയുടെ പ്രസിദ്ധമായ നോവലിന്റെ രണ്ടാംപതിപ്പ്

പെണ്ണായവളുടെ 
കവിതകൾ
വിജയരാജമല്ലിക
ബുക്കർ മീഡിയ 
പബ്ലിക്കേഷൻസ്
വില: 120
:മലയാളത്തിലെ ആദ്യ 
ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ കവിയുടെ കവിതകളുടെ സമാഹാരം

 

ഒച്ചെഴുത്തുകൾ
ആര്യാ ഗോപി
പേരയ്ക്ക 
ബുക്‌സ്
വില: 110
:കവി എഴുതിയ 
കുറിപ്പുകളുടെ 
സമാഹാരം

ഓർമയിലെ 
വീരേന്ദ്രകുമാർ
അഡ്വ. പി.എസ്. 
ശ്രീധരൻപിള്ള
പൂർണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്
വില: 110
:എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം

മൂവാറ്റുപുഴയുടെ 
നഗരപുരാവൃത്തങ്ങൾ
മോഹൻദാസ് 
സൂര്യനാരായണൻ
യെസ് പ്രസ് ബുക്‌സ്
വില: 490
:മൂവാറ്റുപുഴ 
ദേശത്തിന്റെ ചരിത്രം