Weekend Stories
12week

മാനു എന്ന മനുഷ്യൻ

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുറുവ പഞ്ചായത്തിലെ കൃഷി ഓഫീസറായിരുന്ന രാജേഷ് ഒരു ദിവസം നാസർമാനുവിനെ ..

നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ച (12.07.2020 മുതൽ 18.07.2020 വരെ)
അഭിനയ ദശകം
പുസ്തകം

മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, കൺവെട്ടത്തുള്ള അമ്മ...

അത്യധികം തിരക്കുള്ളവർ ജീവിതത്തിൽ എല്ലായ്‌പ്പോഴും അങ്ങനെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ തിരക്കുള്ള അവസ്ഥ, സന്ധിവാതംപോലെയോ അജീർണംപോലെയോ ..

ഗുരുവും ശിഷ്യനും

മക്കളേ, എല്ലാ മാനുഷികബന്ധങ്ങളിലുംവെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. നേടേണ്ടതെല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞവനാണു ഗുരു. അങ്ങനെയുള്ള ..

കാശിയിലെ അഘോരി പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന കർമത്തിനോടാണ് ലഹരി വേണ്ടത്

ഇന്ത്യ എന്ന അനുഭവം രാമ നാമ് സത്യ ഹേ ശ്രീ രാമ് നാമ് സത്യ ഹേ...’ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശവശരീരം പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ് മണികർണികയിലേക്ക് ..

മരിക്കുംമുമ്പ്‌ റ്റാറ്റ കണ്ടു, വെള്ളക്കുപ്പായമണിഞ്ഞ കപ്പിത്താന്മാരെ

വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പാണ്‌- ഞാനന്ന്‌ നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സുള്ള കുട്ടി. അനീസ്‌ എന്ന അനിയൻ ഈ ഭൂമുഖത്തെത്തിയിട്ടില്ല. റ്റാറ്റായുടെ ..

അപ്പോൾ ചാൾസ് പ്രൊഫസറോട്് പറഞ്ഞു സർ, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മരത്തിലാണ് താമസം

1986-ൽ ബറോഡയിലെ എം.എസ്. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിക്കു കീഴിലുള്ള ‘ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്‌സി”ൽ പഠനത്തിന് ചേർന്നപ്പോഴാണ് ..

പുസ്തകം

മലബാർ കലാപം കെ. മാധവൻ നായർ മാതൃഭൂമി ബുക്‌സ് വില: 270 :1921-ൽ നടന്ന മലബാർ കലാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ആധികാരികമായ ചരിത്രരേഖ ..

 WEEKEND

ജാംന്യയിലെ നീലക്കണ്ണുകാരി

അച്ഛനെന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ചേർത്തില്ല? ചെറുപ്പത്തിൽ (20-22 വയസ്സുവരെ) പലപ്പോഴും തോന്നിയിരുന്ന ഒരു സംശയമായിരുന്നു ..

പുസ്തകം

100 മിസ്റ്റിക് കഥകൾ ഹസ്രത്ത് ഇനായത്ത് ഖാൻ പുനരാഖ്യാനം: സലാം എലിക്കോട്ടിൽ മാതൃഭൂമി ബുക്‌സ് വില: 200 :വിഖ്യാതനായ സൂഫി രചിച്ച ..

ജീൻ എഡിറ്റിങ്‌ ഇരുതലമൂർച്ചയുള്ള കത്തിയാണ്‌

മലയാളികൾക്ക്‌ അത്രയേറെ സുപരിചിതമായ തൂലികാനാമമാണ്‌ എതിരൻ കതിരവൻ. തന്റെ യഥാർഥ പേര്‌ പുറത്തുപറയാത്തതിന്റെ രഹസ്യം തിരക്കിയാൽ ..

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മൂല്യങ്ങൾ പകർന്നുനൽകുക

മക്കളേ, സാധാരണ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും സ്വന്തം മക്കളുടെ നല്ല ഭാവിക്കായി സ്വത്തും പണവും സമ്പാദിക്കുക പതിവാണ്. വാസ്തവത്തിൽ പണമോ സ്വത്തോ ..

ഗുരുവും ശിഷ്യനും

മക്കളേ, എല്ലാ മാനുഷികബന്ധങ്ങളിലുംവെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ..