തപാൽ വകുപ്പിന്റെ കേരള സർക്കിളിൽ 2086  ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററുടെയും അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ/ഡാക് സേവകുമാരുടെയും ഒഴിവുണ്ട്. 
യോഗ്യത: മാത്തമാറ്റിക്‌സും ഇംഗ്ലീഷും ഉൾപ്പെട്ട പത്താം ക്ലാസ് വിജയം. ആദ്യ ചാൻസിൽ പാസായവർക്ക് മുൻഗണന. പത്താക്ലാസിലോ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്/ഉയർന്ന തലത്തിലോ കംപ്യൂട്ടർ ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. അല്ലെങ്കിൽ  കുറഞ്ഞത് 60 ദിവസം ദൈർഘ്യമുള്ള ബേസിക് കംപ്യൂട്ടർ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കണം.പത്താംക്ലാസ് മാർക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും ചുരുക്കപ്പെട്ടിക തയ്യാറാക്കുക. പ്രായം: 18-40. അവസാന തീയതി: സെപ്റ്റംബർ നാല്. വിവരങ്ങൾക്ക്: www.appost.in/gdsonline