താരം മത്സരം വിജയം തോൽവി വിജയശതമാനം

എം.എസ്. ധോനി (ഇന്ത്യ) 72 41 28 59.2

ഒയിൻ മോർഗൻ (ഇംഗ്ലണ്ട്) 64 37 24 60.31

പോട്ടർഫീൽഡ് (അയർലൻഡ്) 56 26 26 50.00

അസ്ഗർ അഫ്ഗാൻ (അഫ്ഗാനിസ്താൻ) 52 42 9 81.73

ആരോൺ ഫിഞ്ച്‌ (ഓസ്‌ട്രേലിയ) 49 23 24 48.93

കെയ്ൻ വില്യംസൺ (ന്യൂസീലൻഡ്) 49 23 24 48.95

ഡാരൻ സമ്മി (വെസ്റ്റിൻഡീസ്) 47 27 17 6.111

വിരാട് കോലി (ഇന്ത്യ) 45 27 14 65.11