ഫുട്‌ബോൾ

വോൾവ്‌സ്- ബ്രൈട്ടൻ

(വൈകുന്നേരം 4.30)

ആസ്റ്റൺവില്ല- മാഞ്ചെസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്

(വൈകുന്നേരം 6.30)

വെസ്റ്റ്ഹാം-എവർട്ടൺ

(രാത്രി 8.50)

ആഴ്‌സനൽ- വെസ്റ്റ്‌ബ്രോം

(രാത്രി 11.20)

സ്റ്റാർ സെലക്ട്-1

റയൽമഡ്രിഡ്-സെവിയ

(രാത്രി 12.30)

ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്