ഫുട്‌ബോൾ

ഹൈദരാബാദ് എഫ്.സി.-ബെംഗളൂരു എഫ്.സി.

(രാത്രി 7.30)

സ്റ്റാർ-2

യുവന്റസ്-മാൽമോ

(രാത്രി 11.15)

മാഞ്ചെസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്-യങ് ബോയ്‌സ്

(രാത്രി 1.30)

ടെൻ-1

സെനീത്-ചെൽസി

(രാത്രി 11.15)

ബയേൺ-ബാഴ്‌സലോണ

(രാത്രി 1.30)

ടെൻ-2

അറ്റ്‌ലാന്റ-വിയ്യാറയൽ

(രാത്രി 1.30)

സോണി സിക്സ്

വോൾഫ്‌സ്ബർഗ്-ലിൽ

(രാത്രി 1.30)

ടെൻ-3

ബെൻഫിക്ക-ഡൈനാമോ കീവ്

(രാത്രി 1.30)

സാൽസ്ബർഗ്-സെവിയ

(രാത്രി 1.30)