തിരുവനന്തപുരം: പതിനൊന്നുവർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിൽ പുതിയ ശമ്പളക്കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു. കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനശമ്പളം 23,000 രൂപയും കൂടിയത് 1,05,300 രൂപയുമായിരിക്കും. ശരാശരി വർധന 6750 രൂപ. 2021 ജൂണിൽ ലഭിച്ചതിനെ അപേക്ഷിച്ച്‌ 4700 രൂപ മുതൽ 16,000 രൂപയാണ് ജീവനക്കാർക്ക് കൂടുതലായി ലഭിക്കുക. പതിനൊന്നാം ശമ്പളക്കമ്മിഷൻ മാതൃകയിൽ മാസ്റ്റർ സ്കെയിലും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ കരാറിന്റെ കാലാവധി 2016-ൽ അവസാനിച്ചിരുന്നു. സംഘടനകളുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്കുശേഷമാണ് പുതിയ കരാർ അംഗീകരിച്ചത്. മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ബിജു പ്രഭാകറും ജീവനക്കാരുടെ മൂന്ന് സംഘടനാപ്രതിനിധികളുമാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. 2021 ജൂൺ ഒന്നുമുതൽ അഞ്ചുവർഷത്തേക്കാണ് പുതിയ കരാർ. ജനുവരിയിലെ ശമ്പളം മുതൽ ജീവനക്കാർക്ക് പുതിയ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകും. ധനകാര്യവകുപ്പും സഹകരണവകുപ്പുമായി ആലോചിച്ച് പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കരാറിന്റെ ഭാഗമാക്കും.

ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്

*പ്രതിമാസം 20 ഡ്യൂട്ടിയെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവർക്ക് ഒരു ഡ്യൂട്ടിക്ക് 50 രൂപ വീതവും 20-ൽ അധികം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓരോ ഡ്യൂട്ടിക്കും 100 രൂപ വീതവും കണക്കാക്കി അധികബത്ത.

*വനിതാജീവനക്കാർക്ക് നിലവിലെ പ്രസവാവധിക്ക് (180 ദിവസം) പുറമേ ഒരുവർഷത്തേക്ക്‌ വേതനമില്ലാത്ത അവധി. ഈ അവധി കാലയളവ് സ്ഥാനക്കയറ്റം, ഇൻക്രിമെന്റ്, പെൻഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് പരിഗണിക്കും. ഇത് വിനിയോഗിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 5,000 രൂപ ചൈൽഡ് കെയർ അലവൻസ്.

*ജോലിക്കിടെ ജീവനക്കാർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചാൽ മരണാനന്തരച്ചെലവിന് 50,000 രൂപ. (നിലവിൽ ഇത് 10,000 രൂപ). ജോലിക്കിടയിലല്ലാതെ സംഭവിക്കുന്ന മരണത്തിന് മരണാനന്തരച്ചെലവായി 5000 രൂപ. (നിലവിൽ ഇത് 2000 രൂപ). രണ്ടും ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കില്ല.

*ലയന ഡി.എ. നിലവിലെ അടിസ്ഥാനശമ്പളത്തോടൊപ്പം 137 ശതമാനം.

*പരിഷ്കരിച്ച അടിസ്ഥാനശമ്പളത്തിന്റെ നാലുശതമാനം എന്ന നിരക്കിൽ കുറഞ്ഞത് 1,200 രൂപയും പരമാവധി 5,000 രൂപയും വീട്ടുവാടക ബത്ത. പ്രതിമാസം വീട്ടുവാടക അലവൻസ്.

*ഫിറ്റ്‌മെന്റ് സർക്കാരിൽ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ പത്തു ശതമാനം

* ഡി.സി.ആർ.ജി. നിലവിലെ ഏഴുലക്ഷത്തിൽനിന്ന്‌ പത്തുലക്ഷം രൂപയാക്കും. കമ്യൂട്ടേഷൻ 20 ശതമാനം തുടരും.

*ഒഴിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രൊമോഷൻ

*ഒരുവർഷത്തെ പൊതുഅവധികൾ നാല് ദേശീയ അവധികളും പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാന അവധികളും ഉൾപ്പെടെ ആകെ പതിനഞ്ച് എണ്ണം

*ഒരു ജീവനക്കാരന് നൽകാവുന്ന നിയന്ത്രിത അവധി നാലെണ്ണവും പ്രാദേശിക അവധി ഒരെണ്ണവുമാക്കും.

മാസ്റ്റർ സ്കെയിൽ

23000 - 700(7) - 27900 - 800(4) - 31100 - 900(8) - 38300 - 1000(4) - 42300 - 1100(5) - 47800 - 1200(4) - 52600 - 1300(3) - 56500 - 1400(3) - 60700 - 1500(3) - 65200 - 1600(3) - 70000 - 1800(5) - 79000 - 2000(5) - 89000 - 2200(4) - 97800 - 2500(3) - 105300.