കൊച്ചി: തൃപ്പൂണിത്തുറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽനിന്നു വിജയിച്ച യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാർഥി കെ. ബാബുവിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധുവാക്കി തന്നെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇടത് സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന എം. സ്വരാജ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജിനൽകി. അയ്യപ്പന്റെ പേരുപറഞ്ഞ് ബാബു വോട്ടുതേടിയത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഹർജി.

അയ്യപ്പന് ഒരു വോട്ട് എന്നുപറഞ്ഞ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ലിപ്പ് വിതരണം ചെയ്തതായും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. സ്ലിപ്പിൽ അയ്യപ്പന്റെ ചിത്രവും കെ. ബാബുവിന്റെ പേരും കൈപ്പത്തി ചിഹ്നവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മത്സരം അയ്യപ്പനും എം. സ്വരാജും തമ്മിലാണെന്നതരത്തിലും പ്രചാരണം നടത്തിയെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ മണ്ഡലത്തിലാകെ ചുമരെഴുത്ത് നടത്തിയിരുന്നെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. അതിനാൽ 992 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലുള്ള ബാബുവിന്റെ വിജയം അസാധുവാക്കി തന്നെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് സ്വരാജിന്റെ ആവശ്യം. ഹർജി അടുത്തദിവസം കോടതി പരിഗണിക്കും.