കണ്ണൂര്‍: സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലുകളിലും ചീമേനിയിലെ തുറന്ന ജയിലിലും പെട്രോള്‍പമ്പ് തുടങ്ങും. ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുമായി ചേര്‍ന്നാണ് ജയില്‍വകുപ്പ് പെട്രോള്‍പമ്പ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് കേരള ജയില്‍വകുപ്പും ഐ.ഒ.സി.യും ധാരണയിലെത്തി. കണ്ണൂര്‍, വിയ്യൂര്‍, പൂജപ്പുര എന്നിവിടങ്ങളിലും ചീമേനിയിലും ജയില്‍വക സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങുന്ന പമ്പുകളുടെ നടത്തിപ്പ് പൂര്‍ണമായും തടവുകാരായിരിക്കും. ലാഭം ജയിലിലെ ക്ഷേമപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും.

ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ജയിലുകളുടെ പരിസരത്ത് അവിടത്തെ ജയില്‍വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പെട്രോള്‍ പമ്പുകള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് വന്‍വിജയമാണെന്ന് കണ്ടതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് കേരളത്തിലും നടപ്പാക്കുന്നത്.